Новини


Семінар-практикум вчителів-логопедів та дефектологів молодої ланки закладів дошкільної освіти міста з теми: «Сенсорна інтеграція дітей з особливими освітніми потребами»  20.02 2020

19.02.2020р. на базі нашого закладу було проведено семінар-практикум вчителів-логопедів  та  дефектологів  молодої  ланки закладів  дошкільної  освіти  міста  з  теми: «Сенсорна інтеграція дітей з особливими освітніми потребами»

Соловйова О.А., вчитель-дефектолог  ЗДО №8,  виступила із презентацією «Сенсорна інтеграція дітей з ООП».

Головченко С.М., вчитель-дефектолог  ЗДО №60, виступила із презентацією «Ерготерапія – сучасна психокорекційна  методика», продемонструвала відео зріз занять з елементами ерготерапії.

DSC09704

Базілєва К.А., Русу Я.І., вчителі-логопеди ЗДО № 60, виступили із презентацією «Сенсорна інтеграція в логопедичній роботі з використанням сенсорної кімнати» та представили присутнім відео зрізи занять з елементами логосенсорної інтеграції.

DSC09714

Горбенко О.О., Капаруліна В.Ю., вчителі-логопеди ЗДО №60, провели ворк-шоп «Розвиток зв’язного мовлення з використанням інтерактивної пісочниці та сенсорних дощечок».

Анікіна І.П., практичний психолог ЗДО №60, виступила із презентацією «Сенсорна кімната в умовах  компенсуючого закладу», ознайомила присутніх з особливостями облаштування та використання сенсорної кімнати в умовах компенсуючого закладу.

IMG 20200219_111310

Проведення таких семінарів-практикумів налаштовує на активну, послідовну й організовану співпрацю вчителів-логопедів міста для того, щоб піднятись на ще одну сходинку вище у своїй педагогічній майстерності. Тож нехай цей шлях завжди увінчується успіхом, кількісними і якісними результатами.


Протипожежні тренування  14.01 2020

З метою підвищення рівня пожежної безпеки та підтримання надійного протипожежного режиму, 14.01.2020 року у нашому закладі разом з представником Головного управління ДСНС у Херсонській області були проведені практичні заняття з евакуації учасників освітнього процесу.

Темою тренувань були дії працівників та дітей закладу при виникненні пожежі та проведення евакуації.

На практичній частині відпрацьовувалися питання порядку дій у разі пожежі, зокрема евакуація всіх присутніх у закладі, їх перевірка після евакуації; практичні навики з використання вогнегасників; гасіння джерела займання за допомогою вогнегасника.

20200114 101420020200114 10172220200114 101635

20200114 100847

20200114 101741


Освітня програма закладу  01.01 2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

директор

____________ Марина ВОРОНІНА

 31.08.2020

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

протокол №1 від 31.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Херсонського ясла-садка компенсуючого типу –

центру розвитку дитини №60 Херсонської міської ради 

на 2020/2021 навчальний рік

 


 

ЗМІСТ

Вступ.  

Повна назва закладу дошкільної освіти, мета, завдання освітньої програми

Розділ І. Особливості організації освітнього процесу

1.Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності

2.Пріоритетний напрям роботи закладу дошкільної освіти

3. Мова навчання

4. Режим роботи закладу

5. Мережа груп

6.Форми організації освітнього процесу, види і типи занять

7.Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності

3

3

5

5

5

5

5

8

Розділ ІІ. Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна, експериментальна діяльність

1. Завдання роботи закладу на навчальний рік

2. Експериментальна діяльність

12

12 

12

Розділ ІІІ. Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності

1.Комплексні програми

2.Парціальні програми

13

13

13

Розділ ІV. Інструменти забезпечення якості освіти

 1. Кадрове забезпечення

2. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

3. Предметно-просторове середовище закладу

14

14

14

15

Розділ V. Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу

16

Розділ VІ. Основні показники реалізації освітньої діяльності

16

 

ВСТУП

 За Статутом заклад дошкільної освіти має назву – Херсонський ясла-садок компенсуючого типу - центр розвитку дитини №60 Херсонської міської ради (далі – заклад).

Мета освітньої програми: забезпечення якості освіти; створення умов для розвитку життєвої компетентності здобувачів освіти через реалізацію вимог Базового компонента дошкільної освіти України.

Завдання освітньої програми:

- забезпечити оптимальні умови з метою охорони здоров’я та покращення фізичного, психоемоційного стану та соціального благополуччя здобувачів освіти;

- забезпечити збалансований особистісний розвиток здобувачів освіти, максимальне використання можливостей періоду дитинства для досягнення психологічних якостей;

- сприяти розвитку у здобувачів освіти патріотизму та любові до Батьківщини шляхом ознайомлення з народною культурою, звичаями та традиціями нашого народу;

- забезпечити надання якісних освітніх послуг через зростання рівня педагогічної компетентності педагогів закладу.

Структура освітньої програми: складається із вступу та 6 розділів.

 

РОЗДІЛ  І. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У 2020/2021 навчальному році колектив закладу у роботі керуватиметься такими законодавчими актами:

- Закон України «Про освіту»;

- Закон України «Про дошкільну освіту»;

- Конвенція про права дитини;

- Закон України «Про охорону дитинства»;

- Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

- Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»;

- Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про дошкільний навчальний заклад»;

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад».

Листами та наказами Міністерства освіти і науки України:

- Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція);

- Наказ МОН України «Про гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»;

- Наказ МОН України «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»;

- Наказ МОН України «Про затвердження примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»;

- Наказ МОН України «Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти»;

- Лист МОН України «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»;

- Лист МОН України «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»;

- Лист МОН України «Про розроблення програм для дошкільної освіти»;

- Лист МОН України «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів»;

- Лист МОН України «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»;

- Лист МОН України «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах»;

- Лист МОН України «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»;

- Лист МОН «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами»;

- Лист МОН України «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців»;

- Лист МОН України «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»

- Лист МОН України «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти»;

- Лист МОН України «Щодо  освітніх програм у закладах дошкільної освіти»;

- Лист МОН України «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»;

- Лист МОН України «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році»;

- Лист МОН «Про переліки  навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році»;

- Постанова  Головного  державного санітарного лікаря України «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (СОVID-19)»;

- Лист МОН України «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину»; 

- Лист МОН України «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти»; 

- власного Статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Профільне спрямування закладу – корекційне: корекція психічного розвитку; корекція тяжких порушень мовлення; корекція порушень у фізичному розвитку. Пріоритетні напрями роботи: фізкультурно-оздоровчий; художньо-естетичний.

Головними завданнями педагогічного колективу є:

-    забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;

-    забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов закладу та готовності до шкільного навчання;

-    надання комплексної педагогічної, психологічної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації;

-    надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу освіти дитини;

-    виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

-    взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

-    впровадження експериментальної та інноваційної діяльності.

Розвиток, навчання та виховання здобувачів освіти здійснюється державною мовою – українською.

Режим роботи закладу становить 10,5 годин, чергової групи (1 група) – 12 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

 У закладі функціонує 9 вікових груп, з яких: 2 – ясельні групи із затримкою мовного розвитку; 2 – молодші групи із загальним недорозвитком мовлення; 2 – середні групи із загальним недорозвитком мовлення; 2 – групи старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення; 1 група різновікова для дітей із затримкою психічного розвитку.

Організована освітня діяльність у закладі планується та проводиться відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, програмових завдань з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, здібностей дітей, визначається з урахуванням потреб сьогодення у посиленні складових соціально-морального, національно-патріотичного, емоційно-ціннісного розвитку дітей, покращення їхнього фізичного, психічного здоров`я.

Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній забезпечується та відображається у плануванні педагогів закладу.

Під час організації життєдіяльності педагоги закладу використовують різні види дитячої діяльності, які сприяють компетентнісному розвитку здобувачів освіти, задовольняють потреби, запити, інтереси з урахуванням бажань, можливостей, здібностей і нахилів дітей. Пріоритетом у здійсненні освітнього процесу є поєднання організованого та самостійного  типів діяльності дошкільників.

Освітня робота з дошкільниками проводиться фронтально, підгрупами та індивідуально, залежно від змісту, завдань, складності. Колективна та групова діяльність здійснюється на заняттях, які мають визначений час, місце, обладнання. Заняття проводиться, починаючи з 2-го року життя, з поступовим нарощуванням їх кількості та тривалості.

Заняття починаються о 9:00 годині ранку і їх тривалість становить:

у ясельній групі – 8-10 хв.;

у молодшій групі - 15 хв.;

у середній групі - 20 хв.;

у старшій групі - 25 хв.

Проводиться розподіл дітей на підгрупи (з першою підгрупою працює вчитель-логопед/дефектолог, з другою підгрупою працюють: вихователь, практичний психолог).

- групові (фронтальні) та підгрупові (6-8 дітей) заняття різних видів;

- індивідуальні заняття (1-3 дитини);

- індивідуально-корекційні заняття (1-2 дитини);

-  гурткова робота (10-12 дітей);

- різні види ігор (дидактичні, рухливі, сюжетно-рольові, театралізовані, конструкторсько-будівельні, драматизації);

- розповіді вихователя, пізнавально-розвивальні бесіди, розмови на особистісні та спільні теми;

- спостереження, екскурсії у природне і соціальне довкілля;

- розглядання творів образотворчого мистецтва, прослуховування аудіо записів, читання художньої літератури;

- розваги, свята;

- побутові процеси (одягання-роздягання, умивання, прийом їжі, вкладання спати, піднімання після сну та ін.);

- різні види праці (трудові доручення, чергування, колективна праця, господарчо-побутова праця, праця в природі тощо);

- елементарні досліди, пошукові ситуації та ін.;

- ранкова та гімнастика після денного сну, прогулянки-походи.

   Самостійна діяльність:

- ігрова;

- пізнавальна;

- трудова;

- художня (образотворча, музична, музично-ритмічна, театралізована, художньо-мовленнєва);

- комунікативно-мовленнєва;

- рухова тощо.

Мовленнєві заняття проводяться в усіх вікових групах 5 разів на тиждень.

Максимальна кількість занять у першій половині дня ясельній, молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки. Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин. Два рази на тиждень в старшій групі проводиться лише одне інтегроване заняття вдень.

Вчитель-дефектолог та вчителі-логопеди корекційні заняття (підгрупові, індивідуальні) з дітьми проводять у ранкові години. У другій половині дня вихователями всіх дошкільних груп здійснюється корекційна робота за завданнями вчителя-дефектолога або вчителів-логопедів, робота практичного психолога, соціального педагога, гурткова робота.

Заняття «Музичний калейдоскоп» проводяться у всіх вікових групах двічі на тиждень.

Фізкультурні заняття проводяться три рази на тиждень. Форма та місце проведення визначається інструктором з фізичного виховання залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів. Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховується стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості.

Тривалість занять для дітей у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин; від 3 до 4 років – 20-25 хвилин; від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.

Художня праця планується індивідуально та підгрупами в години, відведені для ігор, після сну, на прогулянці (в літній період).

Господарсько-побутова праця, праця в природі, художня праця плануються один раз на тиждень. Різні види розваг (музичні, спортивні, музично-спортивні) плануються один раз на тиждень для вікової категорії дітей на четвертий день тижня.

В інваріантній частині передбачено групові заняття, необхідні для нормального функціонування в довкіллі та забезпечення гармонійного розвитку вихованців. Враховуючи корекційну спрямованість в освітній роботі закладу при розподілі навчального навантаження на тиждень перевага надається мовленнєвим логопедичним або дефектологічним заняттям в залежності від вад розвитку дитини. Заняття вихователів «Дитина у природньому довкіллі», «Мовлення дитини», «Літературна скринька», «Дитина в соціумі», «Театральна мозаїка» перенесені у повсякденну діяльність дітей і проводяться на прогулянці. Соціально-психологічний супровід здійснюється у підгрупах в організованій діяльності у другій половині дня та індивідуально у повсякденній діяльності вихованців, відповідно до потреб кожної дитини.

У Центрі розвитку дитини закладу працює міні-садок «Теремок», адаптаційні групи для дітей раннього віку «Разом з мамою», середнього та старшого дошкільного віку, що не відвідують заклад дошкільної освіти. Організовано роботу: Школи М. Монтессорі для дітей раннього віку та дітей з особливими потребами.

Гурткова робота проходить у другій половині дня. В закладі функціонують гуртки: «Казкова фізкультура», «Степ-аеробіка» (фізкультурно-оздоровчого спрямування), «Веселий чобіток» (хореографія), «English club» (англійська мова).

Для батьків всіх вікових груп та тих, хто не відвідує заклад дошкільної освіти, працює консультпункт Школа батьків «Подаруй радість».

З метою досягнення дитиною-випускником ступеня компетентності, необхідного для її нормального функціонування в довкіллі та забезпечення гармонійного розвитку, в освітній процес включені види освітньої діяльності: формування шкільної зрілості дітей старшого дошкільного віку, різні форми корекційної та фізкультурно-оздоровчої роботи, соціально-психологічна підтримка.

З метою вивчення запитів і очікувань батьків щодо надання дітям освітніх послуг, готовності їх до взаємодії із закладом у вирішенні завдань розвитку, виховання і навчання дітей,  труднощів, які виникають у  родинному вихованні у забезпеченні індивідуальної траєкторії розвитку дитячої особистості, проводяться усні/письмові опитування, обговорення актуальних питань в індивідуальних і колективних бесідах: очно та дистанційно через інтернет платформи.

При визначенні навчального навантаження в закладі було враховано Наказ МОН України «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 20.04.2015  № 446. Згідно з цим нормативним документом було складено перелік форм роботи з дітьми, що не виходить за визначені ним межі навчального навантаження.

 

Орієнтовний тижневий розподіл організованої діяльності

Орієнтовна кількість занять на тиждень для дітей із затримкою психічного розвитку за програмою «Віконечко»*

Складові плану

Молодший вік (від 3 до 4 років)

Середній вік

(від 4 до 5 років)

Старший вік

(від 5 до 6 (7) років)

Кіль

кість

Трива

лість

(хв.)

Кіль

кість

Трива

лість

(хв.)

Кіль

кість

Трива

лість

(хв.)

Здоров’я та фізичний розвиток**

2

20

3

25

3

30

Дефектологія/Мовлення дитини

1

15

1

20

1

25

Дефектологія/Літературна скринька

1

15

1

20

1

25

Дефектологія/Дитина у соціумі

1

20

1

25

Дефектологія/Дитина у природньому довкіллі

1

15

1

20

1

Дефектологія/Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

1

15

1

20

2

25

Образотворча майстерня

1

15

1

20

1

25

Музичний калейдоскоп

1

15

1

20

1

25

Усього

6

90

7

140

8

200

* Молодша група (3-річні діти). Здійснюється поділ дітей на підгрупи (з другою підгрупою працюють: практичний психолог, логопед, музичний керівник, інструктор з фізкультури, помічник вихователя). Тривалість індивідуальних занять – 5-10 хв., групових – 10-15 хв. (5-6 занять на тиждень).

Середня група  (4-річні діти).  Проводиться (5-6 занять на тиждень) тривалістю до 15-20 хв. (підсумкові – до 25 хв.).

Старша група (5-річні діти) та підготовча група (6-7-річні діти). Проводиться 7-8 групових занять на тиждень. Тривалість занять  20-25  хв. (комплексних – до  35 хв.).

** Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються згідно наказу МОН України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

Орієнтовна кількість занять на тиждень для дітей із загальним недорозвитком мовлення логопедичних груп

Вікові групи

Складові плану

Ясельна

(від 2 до 3 років)

Молодша 

(від 3 до 4 років)

Середня

(від 4 до 5 років)

Старша

(від 5 до 6 (7) років)

Кіль

кість

Трива

лість

(хв.)

Кіль

кість

Трива

лість

(хв.)

Кіль

кість

Трива

лість

(хв.)

Кіль

кість

Трива

лість

(хв.)

Здоров’я та фізичний розвиток*

2

15

3

20

3

25

3

30

Логопедія/ Мовлення дитини

1

8

2

15

2

20

2

25

Логопедія/ Літературна скринька

1

8

1

15

1

20

Літературна скринька

1

25

Логопедія/Дитина в соціумі

1

8

2

15

2

20

2

25

Дитина в соціумі

1

25

Дитина у природному довкіллі

1

15

1

20

2

25

Логопедія/ Дитина у природному довкіллі

1

8

Логопедія/Сенсорний розвиток

1

8

Сенсорний розвиток

1

8

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

1

15

1

20

2

25

Образотворча майстерня

2

8

2

15

3

20

3

25

Музичний калейдоскоп (лоритміка)

2

10

2

15

2

20

2

25

Усього

10

84

11

165

12

240

15

375

* Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються згідно наказу МОН України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

Додаткові освітні послуги

Складові плану

Вікові групи

Ясельна

(від 2 до 3 років)

Молодша 

(від 3 до 4 років)

Середня

(від 4 до 5 років)

Старша

(від 5 до 6 (7) років)

Кіль

кість

Трива

лість

(хв.)

Кіль

кість

Трива

лість

(хв.)

Кіль

кість

Трива

лість

(хв.)

Кіль

кість

Трива

лість

(хв.)

«Веселий чобіток» (хореографія)

1

15

2

15

3

20

«Степ-аеробіка»*

2

20

2

25

«Казкова фізкультура»*

2

20

«English club»

(англійська мова)

2

15

2

20

3

20

Усього

3

45

4

70

6

120

Загальне навантаження на дитину

14

210

16

310

21

495

Орієнтовна кількість занять на тиждень Центру розвитку дитини

Складові плану

Вікові групи

Ясельна

(від 2 до 3 років)

Молодша

(від 3 до 4 років)

Середня

(від 4 до 5 років)

Старша

(від 5 до 7

років)

Кіль

кість

Трива

лість

(хв.)

Кіль

кість

Трива

лість

(хв.)

Кіль

кість

Трива

лість

(хв.)

Кіль

кість

Трива

лість

(хв.)

Інтегроване заняття (практичний психолог, вихователь)

2

15

3

25

5

25

5

35

Школа М.Монтессорі (сенсорний розвиток/дитина у сенсорно-пізнавальному просторі)

2

8

3

15

3

20

3

25

«Веселий чобіток» (хореографія)

2

10

3

15

3

20

3

25

Музичний калейдоскоп

2

10

3

15

3

20

3

25

«Казкова фізкультура»* (фізична культура)

3

15

3

20

3

25

3

30

Загальне навантаження на дитину

10

86

12

210

14

305

14

400


 

РОЗДІЛ ІІ. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 Заклад здійснює дослідно-експериментальної діяльність за темою: «Моделювання навчально-корекційного освітнього середовища в дошкільному закладі». У 2020/2021 навчальному році проходить заключний V (коректувальний) етап експериментальної діяльності.

У 2020/2021 році педагоги закладу будуть виконувати наступні завдання:

-    внесення коректив і відповідних змін до моделі навчально-корекційного освітнього середовища, як умови гармонійного розвитку дітей у дошкільному закладі;

-    здійснення статистично-кількісного та описово-якісного аналізу результатів експериментального дослідження;

-    забезпечення активної взаємодії з науковими, науково-методичними установами, іншими навчальними закладами з метою обміну передовим педагогічним досвідом;

-    розробка науково-методичних рекомендацій за темою дослідження;

-    видання методичної та інформаційно-аналітичної літератури.

Експериментальна діяльність визначила тематичний напрям роботи закладу на поточний рік та засоби його реалізації:

«Моделювання навчально-корекційного освітнього середовища в закладі дошкільної освіти» (коректувальний етап).

Пріоритетні завдання освітнього процесу на 2020/2021 навчальний рік:

1. Забезпечувати якісну організацію внутрішнього моніторингу освітнього процесу.

2. Формувати екологічну самосвідомість через реалізацію соціально-екологічного проекту «Виховання культури сортування сміття та поводження з відходами у всіх учасників освітнього процесу».

3. Продовжити розробку системи корекційної освіти, яка передбачає підготовку дітей із тяжкими порушеннями мовлення та затримкою психічного розвитку до інтеграції в загальноосвітній простір.

З метою підвищення якості освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році в закладі використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме: «Методика використання схем-моделей у лексико-граматичній роботі» К. Л. Крутій; «Педагогіка М. Монтессорі» («Будинок вільної дитини») М. Монтессорі; «Піскотерапія»          С. Куломзіна; «Технологія фізичного виховання дітей «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей» М.Єфименко; «Су-Джок терапія» Пак Чжэ Ву; «Кольорові палички» Джорджа Кюїзенера; «Ігри з логічними блоками» Математика у дитсадку. Золтана Пал Дьєнеша; «Методика навчання дітей раннього віку» Глена Домана;  «Технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти. Розвиток мовлення дошкільників  за допомогою мнемотехніки»;  Г. Чепурний;  «Сенсорная интеграция» Джин Айрес.

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

При організації роботи закладу всі працівники керуються планом роботи на 2020/2021 навчальний рік, який розглядається на педагогічній раді та схвалюється нею, затверджується керівником закладу.

Організація освітнього процесу здійснюються за засадами державного стандарту – Базового компоненту дошкільної освіти України;

комплексними програмами: в групах для дітей із затримкою мовленнєвого розвитку та загальним недорозвитком мовлення – «Дитина»; у спеціальних групах для дітей, які мають особливі освітні потреби – «Віконечко»;

програмно-методичними комплексами: «Корекційна робота з дітьми раннього віку із затримкою мовленнєвого розвитку (ЗМР)»: авторською збіркою практичних матеріалів творчої групи вчителів-логопедів закладу; Ю.В. Рібцун «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ»; Л.І.Трофименко «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ»; Трофименко Л.І. «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення»;

парціальними програмами: М.Єфименко «Казкова фізкультура» парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку; М. М. Єфименко, Ю. В. Мельніченко «Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу)» програма з фізкультурно-корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за авторською естетико-оздоровчою системою; Лохвицька Л. В. «Скарбниця моралі» парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку, (видання 2-ге оновлене зі змінами і доповненнями); Лохвицька Л. В. «Про себе треба знати, про себе треба дбати» парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку; Шевчук А С. «Дитяча хореографія» програма хореографічної діяльності дітей від 3-х до 7-ми років. Навчально-методичний посібник; Трофімченко І.Є., Малашевська І.А., Сімон Н.Г., Гончарук А.Д., Шаронова В. О., Бондар С. В., Заводяна Н В., Шевчук О. Г, Таушан О. Г, Туркот А. В., Марчук Т. М. «Музично-казкові намистинки»: оздоровчо-освітня робота з дітьми четвертого року житія;          Каплуновська О.М., Кичата І. І., Палець Ю. М. «Україна - моя Батьківщина» парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку.


 

РОЗДІЛ IV. ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Забезпечення якості освіти в закладі складається з наступних компонентів: кадрове забезпечення освітньої діяльності; навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; якість проведення навчальних занять; моніторинг досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: оновлення методичної бази освітньої діяльності; контроль за виконанням освітньої діяльності, якістю досягнень здобувачів освіти, розробка рекомендацій щодо їх покращення; моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти; створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма передбачає досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами. Освітній процес забезпечують 33 педагога: 1 – директор, 1 вихователь-методист, 17 – вихователів, 7 – вчителів-логопедів, 1 – вчитель-дефектолог, 2 – керівника музичні, 1 – практичний психолог, 1 – інструктор з фізичної культури, 2 – керівника гуртка, 4 працівника медичного персоналу.

Згідно штатного розпису працює 33 працівника обслуговуючого персоналу.

Предметно-розвивальне середовище закладу відповідає вимогам. Створення сприятливого для розвитку оточення включає в себе розумну і красиву організацію простору і його елементів: дитячі іграшки, дитячі меблі, дитячі книжки, дитячі малюнки тощо. Дітям доступні всі функціональні елементи простору закладу, що спонукає їх до активної предметно-практичної діяльності, прояву творчості, креативності.

Заклад забезпечує якісний, різнобічний і сучасний розвиток кожної дитини, її емоційне благополуччя завдяки створеній комфортній та психологічно безпечній атмосфері, що дає можливість дитині бути самою собою.

Здоров’язбережувальне середовище закладу сучасно обладнано. Функціонують: спортивна й тренажерна зала; медичний, фізіотерапевтичний, масажний, інгаляційний кабінети; кімнати: електросну, аромотерапії, синглетно-кисневої терапії, соляна печера; щодня проводиться лікувально-профілактична гімнастика.

На першому поверсі розміщені: кабінет практичного психолога; сенсорна кімната; спортивний, тренажерний і музичний зали; приміщення медичного блоку.

Групові приміщення закладу розміщено на першому та другому поверхах. У кожній групі облаштовано кабінети вчителів-логопедів/дефектологів для підгрупової та індивідуальної роботи з дітьми.

Організація корекційно-освітнього розвивального середовища груп відповідає унормованим вимогам та Типовому переліку, облаштовано з урахуванням  вікових особливостей дітей та компенсуючому типу закладу, поповнюється і  урізноманітнюється згідно вимог програми «Дитина», що забезпечує різнобічний розвиток дітей та сприяє їх соціалізації. Групові кімнати оснащено роздатковим та демонстраційним матеріалами, іграшками, методичними  посібниками, художньою дитячою літературою.

У  групових приміщеннях усіх вікових груп облаштовано осередки, в яких створені умови для певного виду діяльності дітей (ігрової, пізнавальної, художньої, трудової, пошуково-дослідницької, самостійної художньої діяльності, корекційної тощо). Розміщення матеріалу дозволяє дітям об'єднуватися в підгрупи за інтересами. Рівень інформативності середовища досягнуто урізноманітненням тематики. Дотримання принципу комплектування і гнучкого зонування показав, що створений життєвий простір є таким, що дозволяє дітям відповідно до  інтересів і за бажаннями вільно займатися одночасно різними видами діяльності, не заважаючи один одному – фізкультурою, малюванням, конструюванням, розгляданням ілюстрацій, іграми тощо.  Іграшки і матеріали зберігаються в доступному для дітей місці.

 Створюючи розвивальний простір, дотримано  принципи безпечності, активності, комфортності, наповнюваність корекційних осередків, спрямовано на створення емоційного благополуччя малят і різняться своїм наповненням в залежності від віку дітей.

Сучасними, естетичними є осередки природи, напрацювання педагогів  щодо формування у дітей навиків догляду за рослинами, що сприяє активізації їх пізнавального розвитку.

Реалізації принципу активності, самостійності й творчості сприяє те, що діти, діючи в організованому предметно-ігровому середовищі, мають змогу розвивати власні інтереси, певні риси характеру, емоції та почуття. З цією метою облаштовано  осередки пісочної, сольової, корекційної терапії.

Під час практичної діяльності старші дошкільники вправляються у виконанні завдань різного ступеня складності, вчаться досягати бажаного результату, проявляючи наполегливість, ініціативність.

Змістову наповнюваність має кімната сенсорного розвитку і кімната для занять за методикою М.Монтессорі, що дозволяє вирішувати розвивальні та корекційні завдання у роботі з дітьми з раннього віку та особливими освітніми потребами індивідуально та диференційовано.

У закладі велика увага приділяється організації роботи з батьками здобувачів освіти, залучення їх до освітнього процесу, спільного дозвілля з дітьми, надання практичних порад щодо розвитку та виховання дітей вдома тощо.

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності родинного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї у закладі організовано роботу школи для батьків «Подаруй радість».

Основний зміст діяльності школи для батьків «Подаруй радість»: організація лекторіїв, тренінгів, майстер-класів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють; організація дистанційного консультування через електронні платформи, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту закладу.

Консультативний пункт здійснює допомогу батькам або особам, які їх замінюють, з питань: соціалізації здобувачів освіти, які виховуються в умовах сім’ї; вікових, психофізіологічних особливості  дітей; психологічної готовності до навчання у школі; корекції та профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку здобувачів освіти, які виховуються в умовах сім’ї; організації ігрової діяльності; організації харчування дітей вдома; створення  умов для за загартування і оздоровлення; соціального захисту дітей із різних  категорій сімей.

Робота з батьками або особами, які їх замінюють в школі для батьків «Подаруй радість» проводиться підгрупами та індивідуально за планом роботи.

З метою надання методичної і консультативної допомоги сім'ям, діти яких з різних причин не мають можливості щоденно відвідувати заклад дошкільної освіти, формування соціальної компетентності, поступової інтеграції їх у суспільство, забезпечення кожній дитині права на доступність і безоплатність дошкільної освіти в закладі організовано центр розвитку дитини. Даною формою організації освітнього процесу охоплено 15 дітей.

Запланована робота по взаємодії з іншими соціальними закладами: із ЗЗСО №55 як забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти; з філелею міської бібліотеки №17 тощо з метою ознайомлення з соціумом.

 

РОЗДІЛ V. ІНСТРУМЕНТИ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагоги забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених у Базовому компоненті дошкільної освіти. Крім того, набуття компетентностей здобувачів освіти закладу відповідно до віку відбувається в ході реалізації освітніх програм.

Моніторинг досягнень дітей у всіх вікових групах здійснюється за методичним посібником  «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» (за загальною редакцією Т. В. Киричук, О. М. Кулик, Н. М. Шаповал. - Вид. 2-ге, без змін).

РОЗДІЛ VІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Показники  компетентності

 Психофізіологічний розвиток:

•   має зрілі мозкові структури та функції;

•   характерною є відносна стабільність та рухливість нервової системи;

•   проявляє достатню рухову активність;

•   проявляє умілість рук, практичну вправність;

•   здорова, не має хронічних хвороб;

•   володіє основними гігієнічними навичками;

•   знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим відрізняється від представників протилежної статі;

•   володіє основами безпеки життєдіяльності;

•   працездатна, втомлюється лише після чималого навантаження;

•   користується як провідною правою/лівою рукою;

•   не заїкається і не має інших невротичних проявів.

Інтелектуальний розвиток:

•      володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;

•      уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією дорослого;

•      диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, аудіальну, тактильну);

•      здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації;

•      усвідомлює основні зв’язки між явищами;

•      має розвинене логічне запам’ятовування - добре запам’ятовує і відтворює;

•      встановлює логічну послідовність подій;

•      відтворює зразок на вимогу;

•      робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності;

•      розрізняє звуки мовлення, співвідносить їх з буквами, синтезує звуки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні речення;

•      диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші зміни цифрових рядів;

•      розрізняє реальне і уявне, зовнішнє і внутрішнє;

•      знайома з деякими основами початкових наукових знань.

Мотиваційний розвиток:

•      хоче йти до школи;

•      вирізняється високою допитливістю — розвинена пізнавальна мотивація;

•      може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;

•      має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;

•      свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;

•      зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;

•      у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, самостверджується;

•      має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

Емоційний розвиток:

•   переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;

•   сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зовнішніх впливів, чутлива до нього;

•   знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями, тональністю голосу;

•   адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;

•   утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;

•   чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших;

•   оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформоване почуття гумору;

•   володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально прийнятний спосіб.

Розвиток вольової сфери:

•   свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;

•   концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;

•   мобілізує себе на виконання завдання;

•   розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;

•   звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;

•   конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;

•   доводить розпочате до кінця;

•   може відстояти власну точку зору;

•   визнає свої помилки;

•   дотримується своїх обіцянок.

Соціальний розвиток:

•   приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість;

•   відкрита контактам, комунікабельна;

•   прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів;

•   уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;

•   узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;

•   реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил;

•   намагається уникати конфліктів, мирно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися;

•  орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію;

•   усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної поведінки;

•   володіє більш-менш адекватною самооцінкою;

•   поважає себе та інших;

•   має сформований абрис дитячого світогляду, елементарну систему ставлень


Новий рік  27.12 2019

Новий рік – час подарунків, сюрпризів, загальних веселощів, коли довкола панує добра магія і казка. Діти нетерпляче очікують на свято і зустрічають його з надзвичайним захопленням.

IMG-49f3955c3ae75d1f9b6eb86f60f86b47-V IMG-8eb896e1d49f724473b3da0cd91c92e2-V

Розпочались Новорічні свята і у нашому закладі. Цікаві  сценарії, музичний супровід, казкові гості та солодкі подарунки створили святкову атмосферу, забезпечили святковий настрій та залишили чудові враження дітям та батькам.


247537471 35851


Сторінка 8 з 42