Схема проїзду
Новини
Архів новин

Освітні програми

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Групи дітей із загальним недорозвитком мовлення працюють за:                                                                                          

освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина»;                                                                                                            

методичними рекомендаціями до освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»;                                                                    

методичними рекомендаціям Датешидзе Т. А. «Система коррекционнойработы с детьмираннеговозраста с задержкойречевогоразвития»;

програмно-методичнимикомплексами: Рібцун Ю.В. «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ»;               

Трофименко Л.І. «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення»;    

Трофименко Л.І. «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення»;

МироноваС.А.«Розвиток мовлення дошкільників на логопедичних заняттях»

Групи дітей із затримкою психічного розвитку працюють за:                                                                                                     

програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко».

Парціальні програми:                                                                                                                                                                  

Лохвицька Л. В. «Про себе треба знати, про себе треба дбати»;                                                                                                  

Єфименко М. М. «Казкова фізкультура»;                                                                                                                                        

Лохвицька Л. В. «Скарбниця моралі»;                                                                                                                                                    

Верезина О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А. «Грайлик»;                                                                                                                    

Кулікова І. А.,Шкваріна Т. М. «Англійська мова для дітей дошкільного віку»;                                                                                          

Шевчук А. С. «Дитяча хореографія»;                                                                                                                                            

Каплуновська О.М., Кичата І. І., Палець Ю. М. «Україна – моя Батьківщина».