Схема проїзду
Новини
  • 24.04 2020
    Шановні батьки!

    Педагоги нашого закладу на період карантину підготували для Ваших діток цікаві заняття. Переглянути заняття Ви зможете перейшовши за...

Архів новин

Підсумки роботи (2018/2019н.р.)

Херсонський ясла-садок компенсуючого типу - центр розвитку дитини №60 Херсонської міської ради  (далі – заклад) у 2018/2019 навчальному році здійснював освітню діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів у галузі освіти.

Упродовж року в закладі функціонували 9 вікових груп, з яких: 2 – групи раннього віку з затримкою мовного розвитку; 2 – другі молодші групи із загальним недорозвитком мовлення; 2 – групи середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення; 2 – групи старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення; 1 – різновікова група для дітей з 3 до 6 років із затримкою психічного розвитку, та три групи для 42 дітей у Центрі розвитку дитини.

Режим роботи закладу 5-денний, у порівнянні з попереднім навчальним роком не змінився і становив 10,5 годин (8 груп). Враховуючи потреби батьків у закладі, працювала чергова група (12 годин).

Організація освітнього процесу здійснювалася відповідно до програм: «Дитина»; «Віконечко», Дитяча хореографія; Англійська мова для дітей дошкільного віку; «Казкова фізкультура»; «Про себе треба знати, про себе треба дбати»; «Скарбниця моралі»; «Україна – моя батьківщина».

Корекційно-розвиткова робота здійснювалась згідно програмно-методичним комплексам та методичним рекомендаціям: «Корекційна робота з дітьми раннього віку із затримкою мовленнєвого розвитку (ЗМР)»: збірка практичних матеріалів творчої групи закладу; Ю.В. Рібцун «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ»; Л.І.Трофименко «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ»; Трофименко Л.І. «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення».

Освітня робота здійснювалася українською (державною) мовою.

Головним показником роботи педагогів та колективу загалом є визначення  рівня  засвоєння  знань  дітей  за  освітніми лініями у  межах  Базового  компоненту дошкільної освіти України дітьми всіх вікових груп. За результатами діагностики вихованців із засвоєння програми зроблено висновки щодо загальної компетентності дошкільників.

Заклад фінансово автономний. Самостійно ведеться бухгалтерський облік та складено фінансову і бюджетну звітність з виконання кошторису.

Залучені кошти, отримані як благодійна допомога, дозволили провести заходи щодо проведення ремонтних робіт та поповнення матеріально-технічної бази. На веб-сайті закладу оприлюднено: кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості.

Санітарно-гігієнічні умови утримання закладу задовільні. Температура повітря в приміщеннях підтримується не нижче +20º, організовано забезпечення гарячою водою через водонагрівачі.

Заклад забезпечено академічною свободою – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації тощо.

Для здійснення освітнього процесу заклад забезпечено на 75% дидактичними посібниками, демонстраційним та роздатковим матеріалом, літературою, дидактичними, сюжетно-рольовими, настільно-друкованими іграми, канцтоварами, іграшками. Зроблено підписку періодичних педагогічних та методичних видань.

Методичний кабінет оснащено необхідним матеріалом для повноцінної роботи з кадрами: методичною літературою на 60%, методичними  розробками, конспектами занять, матеріалами з досвіду роботи, авторськими розробками, інформаційними матеріалами, посібниками на 40%, періодичними виданнями на 50%, оформлено картотеку. Оформлено стенди «Атестація», «Методичний вісник», «Інформація для педагогів», «Куточок молодого спеціаліста», «Контроль освітнього процесу».

Медичне обслуговування дітей закладу здійснювалось лікарем-педіатром сестрою медичною старшою, сестрою медичною із дієтичного харчування, сестрою медичною із спелеопроцедур, сестрою медичною з масажу. Медичне обслуговування включало проведення обов’язкових медичних оглядів та оглядів перед профілактичним щепленням згідно з календарем щеплень.

Упродовж року належна увага приділялась процесу організації харчування, а саме: відпрацюванню режиму й графіку, прийому продовольчої продукції гарантованої якості, збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів, дотриманню технології приготування їжі. складанню перспективного меню, балансуванню харчування у відповідності з натуральними нормами. Недоліків та зауважень не встановлено.