Схема проїзду
Новини
  • 14.01 2020
    Протипожежні тренування

    З метою підвищення рівня пожежної безпеки та підтримання надійного протипожежного режиму, 14.01.2020 року у нашому закладі разом з представником Головного управління...

Архів новин

Звіт

БЛОК І.Тип закладу; якісна характеристика педагогічного колективу; освітні програми; орієнтовний розподіл навчального навантаження на тиждень за віковими групами

Херсонський ясла-садок компенсуючого типу-центр розвитку дитини №60 Херсонської міської ради (далі - заклад)у 2018/2019 навчальному році здійснював освітню діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів у галузі освіти.

Заклад розташовано за юридичною адресою: м. Херсон, вул. Лавреньова, 9а, телефон 29-20-51; електронна адреса:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript " data-mce-href="mailto: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript "> Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Керівник: Вороніна Марина Василівна

Наш заклад, як заклад компенсуючого типу, виконує освітні послуги з метою забезпечення раннього корекційно-педагогічного впливу на дітей з вадами психофізичного розвитку та підготовки дитини до інтеграції в середовище здорових однолітків.

Основні цілі закладу: рання  діагностика  розвитку  дитини;здійснення  всебічного  розвитку  дитини;корекція  психофізичного  та  мовленнєвого  розвитку;залучення  батьків  до освітнього  процесу;створення комфортних умов для учасників освітнього процесу.

Освітня діяльність здійснювалася за трьома напрямами:корекційно-відновлювальний; художньо-естетичний; фізкультурно-оздоровчий.

Заклад укомплектовано педагогічними кадрами, обслуговуючим та медичним персоналом відповідно до штатного розпису. На кінець навчального року трудовий колектив закладу складав 63 особи, з них: педагогів – 28; обслуговуючого персоналу – 28; медичний персонал – 5; фінансовий відділ – 3.

Постійна увага приділяється адміністрацією закладу фаховій перепідготовці педагогічних кадрів. Перспективний план-графік курсової перепідготовки, що містить відомості про термін проходження курсів та орієнтовну категорійність педагога складено на 5 років.

Підвищення кваліфікації у комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти»  Херсонської обласної ради пройшли: Галега А.В., вчитель-логопед, соціальний педагог, Стешенко Ж.О., вихователь, Рилова О.Ю., музичний керівник.

Атестувалося сім педагогів. За результатами атестації підвищився фаховий рівень: Кузьмичової Г.В., вихователя, їй встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; Галезі А.В., соціальному педагогу, вчителю-логопеду встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; Головченко С.М., вчитель-логопед, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист».

Відповідає займаній посаді, раніше встановленій кваліфікаційної категорії – 4 педагога:  Вороніна М.В., вчитель-дефектолог, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєному педагогічному званню «вчитель-методист». Вихователі: Стешенко Ж.О., Луц О.В. відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», Рилова О.Ю., встановленому 9 тарифному розряду.

Режим роботи закладу 5-денний, у порівнянні з попереднім навчальним роком не змінився і становив 10,5 годин (8 груп). Враховуючи потреби батьків у закладі, працювала чергова група (12 годин).

Навчання та виховання дітей в закладі здійснюється українською (державною) мовою.

Упродовж року в закладі функціонувало 9 вікових груп, з яких: 2 – групи раннього віку з затримкою мовного розвитку; 2 – другі молодші групи із загальним недорозвитком мовлення; 2 – групи середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення; 2 – групи старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення; 1 – різновікова група для дітей з 3 до 6 років із затримкою психічного розвитку та аутичними розладами, та три групи для 42 дітей у Центрі розвитку дитини.

В закладі отримували освіту діти пільгових категорій, (35 дітей) а саме: 5 дітей-інвалідів, 5 дітей-аутистів, 17 із затримкою психічного розвитку, 8 дітей із багатодітних сімей.

Комплектування вікових груп здійснюється згідно вимог діючого законодавства, на підставі наказів МОН України від 27.03.2006 №240/165 «Про порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»; від 20.02.2002 №128 «Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу; від 25.05.2011 №1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» та власного статуту.

Зарахування дітей здійснюється наказом керівника закладу, на підставі наданих документів: заяви батьків, медичної довідки про стан здоров’я та про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини, висновку  ІРЦ та направлення управління освіти Херсонської міської ради, протягом всього календарного року. Групи комплектуються переважно у серпні.

Діти кожної групи були розподілені на підгрупи (з першою підгрупою працював вчитель-логопед/дефектолог, з другою підгрупою – вихователь та/або практичний психолог).

Мовленнєві заняття проводилися в усіх вікових групах 5 разів на тиждень.

Максимальна кількість занять у першій половині дня у першій молодшій, другій молодшій та середній групах не перевищувала двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. У середині та наприкінці занять, що потребували високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводилися фізкультурні хвилинки. Тривалість перерв між заняттями становила не менше 10 хвилин. Щодня проводилося лише одне інтегроване заняття.

Вчителі-дефектологи та вчителі-логопеди корекційні заняття (підгрупові, індивідуальні) з дітьми проводили у ранкові години. У 2-й половині дня вихователями всіх дошкільних груп здійснювалася корекційна робота за завданнями вчителів-дефектологів та вчителів-логопедів, гурткова робота.

Заняття «Музичний калейдоскоп» проводилася у дошкільних групах двічі на тиждень.

Забезпечення охорони та зміцнення здоров’я дітей реалізувалося через проведення: занять фізичною культурою; ранкової гімнастики; рухливих ігор та ігор спортивного характеру; загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями; фізкультурних комплексів під час денної прогулянки, свят, розваг, Днів здоров'я.

Фізкультурні заняття проводилися три рази на тиждень. Форма та місце проведення визначалася інструктором з фізичного виховання залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів. Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховувався стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості.

Тривалість фізкультурних занять для дітей у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин; від 3 до 4 років – 20-25 хвилин; від 5 до 6(7) років – 25-30 хвилин.

Художня праця планувалася індивідуально та підгрупами в години, відведені для ігор, після сну, на прогулянці (в літній період).

Господарсько-побутова праця, праця в природі, художня праця планувалася один раз на тиждень. Різні види розваг планувалися один раз на тиждень у четвертий день тижня.

З метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, зміцнення, збереження їх здоров`я  планувалися заходи по загартуванню, ранкова гімнастика, рухливі ігри, спортивні ігри,  фізпаузи,  фізхвилинки, свята,  Дні здоров`я  один раз на місяць тощо.

Додаткові освітні послуги реалізувалися через гурткову роботу, роботу адаптаційних груп «Разом з мамою», підготовку дітей до навчання в школі, роботу міні-садка «Теремок» в Центрі розвитку дитини та інші форми спільної діяльності з дітьми та батьками.  Працювали гуртки: «Englishclub» (англійська мова), «Світанок», «Веселий чобіток» (хореографія), «Сузір’я казок» (театральна діяльність), «Казкова фізкультура», «Степ-аеробіка», «Веселі шашки». Свою роботу педагоги здійснювали в молодших, середніх і старших групах. Охоплення вихованців гуртковою роботою становить 75%. Це дозволяє вихованцям закладу ставати лауреатами, переможцями і призерами різних творчих проектів.

У червні 2019 року реалізовано білінгвістичний проект «Summerkidsfest» в центрі розвитку дитини. Працювало 4 групи (70 дітей), які мали змогу із самого ранку до вечора вивчати англійську мову. Протягом дня проходили лінійки, розваги та флешмоби англійською; в кінці кожного тижня діти презентували казки англійською мовою. Це дало їм величезний крок у вивченні англійської мови, адже вони невимушено, граючись засвоїли багато лексичного матеріалу.

 

БЛОК ІІ. Участь адміністрації та педагогів у методичній роботі міста, області

 Колектив приймав активну участь в міських і обласних семінарах, науково-практичних конференціях.Відвідали авторський семінар Г.Чепурного«Оптимізація освітнього процесу за допомогою мнемотехніки  як сучасної технології  ефективного засвоєння інформації»; «Конфліктологія: технології управління EQ»; авторський семінар-тренінг по фізичному вихованню: «Школа розумного руху» Олени Аксьонової;авторський  навчальний  семінар-тренінг по казкотерапіїО.Деркач «Теоретичні та методологічні засади реалізації  виховного потенціалу мультимодальної арт-педагогіки  та казкотерапії  в умовах освітнього простору  ЗДО»; афілійована (не) конференція вчителів-логопедів, дефектологів корекційних педагогів закладів дошкільної та загальної середньої освіти «Рівний доступ до освіти для дітей із ООП»; семінар-практикум «Корекційна робота з дітьми із синдромом Дауна»; країна online «Особистість. Мнемотехніка у діяльності вчителя-логопеда при формуванні мовленнєвої компетентності дітей»; у рамках співпраці нашого закладу з науково-практичним центром корекції та розвитку дітей і молоді ХДУ прослухали лекцію доцента ХДУ Поліщук С.В. на тему: «Альтернативна або додаткова комунікація у навчанні дітей з порушенням розвитку».

На базі закладу проходили: педагогічну практику студенти «Медичного» і «Педагогічного» факультетів ХДУ; курси підвищення кваліфікації для вчителів-логопедів і вихователів закладів дошкільної освіти.

БЛОК III.Система методичної роботи в контексті виконання річних завдань (аналізування діяльності методичного кабінету)

Освітній процес у 2018/2019 навчальному році був направлений на реалізацію науково-методичної, експериментальної роботи «Забезпечення постійного цілеспрямованого підвищення професійної компетентності та кваліфікації педагогічних працівників закладу дошкільної освіти шляхом використання різноманітних форм методичної роботи» (формувальний етап). Виконанні завдання освітнього процесу: забезпечено цілісний, комплексний підхід до дітей з вадами в розвитку засобом моделювання навчально-корекційного освітнього середовища; впроваджувалася мнемотехніка як сучасного підходу до мовленнєвого розвитку дітей та формування мовленнєвої компетенції дошкільників; удосконалено роботу з впровадження сучасних ефективних форм і методів організації фізкультурно-оздоровчої, здоров’язбережувальної та здоров’яформувальної роботи з дітьми.

Результатом роботи стало ІІ Місце в міській спартакіаді «Крок до Олімпу».

Основною формою роботи з дітьми по зміцненню фізичного здоров’я є ранкова гімнастика, заняття, рухливі та спортивні ігри, фізкультурні комплекси на свіжому повітрі, гартувальні процедури.  Тричі на тиждень проводилися організовані заняття з фізичної культури, під час яких у вихованців формувалися рухові вміння і навички, фізичні якості, виховувалися морально-вольові риси характеру. Два рази фізкультурні комплекси на свіжому повітрі. Для сприяння  підвищенню   рухової активності вихованців   інструктор з фізичної культури  використовував  ефективні методи та прийоми, добирав  оптимальні способи організації дітей на заняттях. 

Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми проводилася у відповідності до листа МОН України «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 № 1/9-456.

Робота з батьківською громадою сприяла  пропагуванню основ здорового способу життя та психолого-педагогічній просвіті батьків.

Відповідно до Програми дослідно-експериментальної роботи: «Моделювання навчально-корекційного освітнього середовища в дошкільному закладі» на 2016/2021 роки, та наказу управління освіти Херсонської міської ради №135-Т від 08.10.2018 року у 2018/2019 навчальному році пройшов ІІІ (формувальний) етап експериментальної діяльності.

БЛОК IV.Результати моніторингу рівня розвитку компетенцій дітей відповідно до програмових вимог, готовність до школи

Головним показником роботи педагогів та колективу загалом є визначення  рівня  засвоєння  знань  дітей  за  освітніми лініями у  межах  Базового  компонентудошкільноїосвітиУкраїнидітьми всіх вікових груп. За результатами діагностики вихованців із засвоєння програми зроблено висновки щодо загальної компетентності дошкільників.

         Про якість засвоєння програми «Дитина» рівню державних стандартів, свідчать позитивні результати підсумкової діагностики. 

Моніторинг результативності за освітньою лінією «Мовлення дитини» свідчить, що середній показник засвоєння програмового матеріалу у всіх вікових групах становить 67%, рівень мовленнєвого розвитку у травні покращився порівняно із вереснем на 54%.

Моніторинг сенсорно-пізнавального розвитку дітей на кінець навчального року становить 82%,  покращився на 54,4% у порівнянні з вереснем.

БЛОК VСтан здоров’я дітей, дані щодо захворюваності протягом року; дані за групами здоров’я; інформація щодо раціональної організації харчування

У закладі розроблено власну модель оздоровчої роботи, яка проходить за трьома напрямами: лікувально-профілактичному, фізкультурно-оздоровчому і гартувальному. Усі ці заходи направлені на поліпшення фізичного стану, розвитку і здоров'я дитини.        

Медичне обслуговування у 2018/2019 н.р. в закладі здійснювали: Іванова В.А., лікар-педіатр, Стецюк Н.В., сестра медична старша, Іванова В.І., сестра медична з лікувального масажу, Папіж Л.І., сестра медична з  фізіотерапевтичного кабінету та спелеопроцедур, Іванова С.О., інструктор з фізичної культури, Макарова Н.М., сестра медична з дієтхарчування.

 

Аналіз захворюваності дітей

Захворюваність дітей у 2018/2019 н. р. становить 20%

Упродовж 2018/2019 н. р. було зафіксовано 1 випадок ентериту  та 21 випадок вітряної віспи. Зареєстрований у закладі  випадок ентериту (група «Перлинка») мав неінфекційну етіологію та був спричинений порушенням режиму харчування дитини в домашніх умовах. Під час карантинів  у відповідних групах були проведені обмежувальні протиепідемічні заходи, у тому числі вимірювання температури дітей 2 рази на день та щоденна дезінфекція приміщень.

Для попередження поширенню інфекційних захворювань у закладі проводиться щоденний медичний огляд дітей  та своєчасна ізоляція дітей з симптомами захворювання. Наприкінці кожного місяця проводиться підсумок коефіцієнту захворюваності дітей по закладу.

Харчування

Упродовж 2018/2019 навчального року велика увага приділялася організації харчування дітей, виконанню санітарних та гігієнічних норм щодо прийому продуктів харчування і технології приготування страв.

Основними принципами організації харчування в закладі є: енергетична цінність раціонів відповідає енерговитратам дітей, збалансованість та максимальна різноманітність раціону, технологічна та кулінарна обробка продуктів і страв, що забезпечує їх смакові якості та зберігає вихідну харчову цінність, забезпечення санітарно-гігієнічних норм (дотримання всіх санітарних вимог до стану харчоблоку, продуктів харчування, їх транспортування, зберігання, приготування та роздачі страв).

Кухарі відповідають за високоякісне і своєчасне приготування їжі та дотримання технологічних вимог: приготування перших страв на м'ясних бульйонах та без них; других страв (приготування за способами варіння, смаження та тушкування), термічна обробка сирих фруктів.

Працівники харчоблоку своєчасно проходять медичні огляди. Є в наявності та дотримується інструкція щодо правил миття посуду, використання мийних засобів

Усі продукти харчування, що надходять до закладу відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Харчуються вихованці закладу за рахунок бюджетних та батьківських коштів. У закладі трьох разовий режим харчування (в залежності від перебування дітей у закладі).  В літній оздоровчий період – додатковий  ІІ сніданок (соки, фрукти). Наявний графік видачі їжі, графік видачі питної води, дотримується режим  харчування.

 

БЛОК VI. Система взаємодії з батьками (відповідно до плану роботи дошкільного закладу); виконання планів співпраці дошкільного закладу та школи; результати взаємодії з різними організаціями

Взаємодія з сім’ями вихованців упродовж 2018/19 навчального року була одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу.

Проведено загальні та групові батьківські збори у кожній віковій групі на яких батьки ознайомилися: з законодавчою та нормативно-правовою базою; традиціями закладу; конкретними освітніми завданнями поточного року; презентацією закладу; організацією харчування дітей; індивідуальними особливостями фізичного та психічного розвитку  дитини відповідно віку. Проведено: консультації для батьків: «Розвинена пам'ять – запорука успішного навчання (метод мнемотехніка)»; «Дитина – дзеркало родини»; «Горизонтальний шоу-балет як засіб фізичного розвитку дітей»;        «Використання мнемотехніки у розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку»; «Ігри і вправи  на розвиток зв’язного мовлення»;«Формування культури здоров'я дошкільнят»;«Формування здорового способу життя у дітей»; «Якщо хочеш бути здоровий»; «Інтерв’ю з лікарем про причини мовленнєвих порушень у дітей»; «Роль сім'ї у фізичному вихованні дитини»; «Розвиваємо мовленнєве дихання»; «Формування здорового способу життя у дітей»; «Розучування віршів за допомогою мнемотехніки»; «Щоб здоров'я зберегти, навчися його цінувати»; «Ігри для розвитку слухової уваги та фонематичного слуху»; «Як сформувати у дітей навички здорового способу життя»; «Як підготувати дитину до школи»; «Родинне спілкування як чинник комунікативно–мовленнєвого розвитку дошкільника».

БЛОК VII. Підсумки адміністративно-господарської роботи, зокрема оцінювання матеріально-технічних та медико-соціальних умов перебування дітей у дошкільному закладі

Освітня корекційно-відновлювальна таробота в закладі здійснювалася завдякистворенимнеобхідним умовам та спеціально обладнаним приміщенням: методичний кабінет, групові кімнати, кабінети вчителів-логопедів та дефектологів, кімната Монтессорі, сенсорна кімната, музична, спортивна і тренажерна зали, кабінет гурткової роботи, медичний блок (кабінет фізіотерапевтичних процедур, спелеокімната, масажний кабінет, кімнати для електросну, аромотерапії). Для обслуговування дітей працюють харчоблок, пральня, технічна служба. 

З метою максимального  вивільнення  площі  для  ігрової, рухливої та самостійної  діяльності дітей в групах раціонально розміщені всі меблі. В усіх вікових групах створені осередки за різними видами діяльності: музичний, пошуково-дослідницький, праці, самостійної художньої діяльності, спортивний, природи, для релаксації. Систематично проводиться робота в осередках, щодо їх вдосконалення та урізноманітнення.

Упродовж поточного навчального виконано всі завдання поставлені у річному плані щодо адміністративно-господарської діяльності, зокрема:

За позабюджетні кошти:

-       укладено тротуарну плитку на території закладу – 674м2;

-       установлено металопластикові вікна – 8 шт;

-       замінено лінолеум  - 170,94 м2;

-       ремонт пожежного входу (балкону) в правому крилі закладу;

-       замінено ігрове обладнання на  4 майданчиках;

-       зроблено косметичний ремонт  коридорів та спортивної зали;

-       пофарбовано паркан закладу, ігрове обладнання на майданчиках.

За бюджетні кошти:

-       замінено пожежні датчики (108 од.);

-       перевірено пожежне обладнання;

-       укріплено фундамент під електрощитом;

-       установлено домофон;

-       виконано ремонт штока гідранту;

-       перевірено технічний стан електрообладнання.

Фінансовий звіт

У 2018/2019  навчальному році  за рахунок бюджетного  фінансування було виплачено заробітної   плати  на суму 4255670 грн.  та сплачено податків  на суму 929119 грн., оплачено харчування дітей на суму 294307 грн., сплачено комунальних платежів на суму 662700 грн.

Бюджетними   коштами  було  оплачено обов’язкових послу на суму 57583 грн., а саме: перезарядку  вогнегасників,  повірку лічильника пожежного гідранта, заміри заземлення, повірку вагів, ремонт комп’ютерної техніки, електроплит і  кондиціонерів, заправку картриджів, страхування транспортних засобів, вивіз сміття,  дератизацію, послуги з програмного забезпечення та охорони закладу; замінено пожежну сигналізацію на суму 59865 грн. а також встановлено відеодомофон на суму 7882 грн. 

Батьками було сплачено на харчування дітей на суму – 262259 грн.

Від благодійників та батьків надійшло допомоги  будівельними матеріалами на суму 6175 грн,  електротоварами на суму 5234 грн.,  продуктами   харчування на суму 2145 грн.,  тротуарною плиткою та бордюрами  на суму 152171 грн.,  лінолеумом з фурнітурою на суму 18323  грн., соками та сиропом  на суму 6577 грн., одноразовим посудом  для кисневих коктейлів на суму 2987 грн., тканинами та фурнітурою на суму 2900 грн., тюлями на суму 19500 грн.,  водонагрівачем на суму 2799 грн., зволожувачем повітря  на суму 680 грн.

За благодійні кошти  було придбано миючі засоби на суму 30173 грн.,  меблі дитячі на суму 27703 грн, металопластикові вікна на суму 21900 грн., аудіо систему на суму 9360 грн., дитячу та методичну літературу 6700 грн., канцелярських товарів на суму 2570 грн.,  будівельні матеріали  та фарби для проведення ремонтних робіт в дитячих ігрових кімнатах на суму 45757 грн., здійснено оплату періодичних видань на 2019 рік у сумі 6514 грн..

Всього за 2018/2019 навчальний рік надійшло  благодійної допомоги  на суму 300367 грн.

БЛОК VIII. Недоліки, завдання на наступний навчальний рік

Моніторинг якості дошкільної освіти в цілому засвідчив, що педагогічним колективом проведена значна робота щодо вдосконалення освітнього процесу.

Також, проблема збереження та зміцнення здоров’я дітей залишається актуальною. Тому, організація освітнього процесу, за якої не лише зберігатиметься високий рівень розумової працездатності вихованців, а й зміцнюватиметься їхнє здоров’я – є одним з головних завдань закладу.

Враховуючи аналіз освітньої, корекційної, методичної та експериментальної роботи у 2018/2019н.р., зважаючи на те, що питання корекційної освіти, зокрема дошкільної, є вагомими і значущими, спираючись на особистісно-орієнтовані підходи, методи навчання з урахуванням психофізичних порушень, здібностей та можливостей кожної дитини, досягнення і перспективи розвитку закладу, з метою усунення недоліків і забезпечення більш високої якості дошкільної освіти, ефективного педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, педагогічний колектив у наступному 2019/2020н.р. буде спрямовувати свою діяльність на реалізацію науково-методичної, експериментальної роботи «Впровадження сучасних інноваційних технологій у різних формах корекціно-розвиткової роботи для забезпечення ефективного розвитку особистості дитини» (узагальнюючий етап).

Пріоритетні завдання освітнього процесу на 2019/2020 навчальний рік:

  1. Забезпечувати формування фізичного і психічного здоров'я дітей через впровадження індивідуального супроводу дітей в єдиному корекційно-освітньому просторі.
  2. Продовжити роботу з впровадження мнемотехніки як сучасного підходу до мовленнєвого розвитку дітей та формування мовленнєвої компетенції дошкільників.
  3. Продовжити розробку системи корекційної освіти, яка передбачає підготовку дітей із тяжкими порушеннями мовлення та затримкою психічного розвитку до інтеграції в загальноосвітній простір.