Проведення літнього оздоровлення

Проведення літнього оздоровлення передбачає розв’язання навчально – виховних завдань, що досягається організацією змістовної діяльності дітей. З метою забезпечення ефективного оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей влітку, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи під час літнього оздоровлення дітей в закладі проводиться робота щодо оздоровлення дітей. Літній період особливо сприятливий для зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного розвитку, початку загартування дитячого організму, як у в повсякденному житті, так і спеціально організованого. Широке використання повітря, сонця, води, санаторний режим харчування (тобто збільшуються норми харчування, збагачується раціон за рахунок свіжих овочів, фруктів, зелені), скорочення навчального навантаження, підвищення рухової активності справляють на дитину суттєвий оздоровчий вплив. Фізкультурно-оздоровча робота, передбачена Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», проводилась у повному обсязі, дотримуючись рекомендацій щодо її тривалості, насиченості динамічним компонентом, застосуванням елементів корегуючої гімнастики, умов проведення, забезпечення дотримання гігієнічної норми активної рухової діяльності дітей – 70% тривалості неспання впродовж дня. Проводився повний обсяг форм фізичного виховання: заняття з фізкультури, ранкові гімнастики, гімнастика після денного сну, рухливі ігри, пішохідні переходи, спортивні розваги, Дні здоров'я. У літній час значну увагу приділяється проведенню на свіжому повітрі ігри з піском, водою, повітрям. Вихователями організовується праця дітей на квітнику, городі, в саду по догляду за рослинами. Літня пора сприяє активнішому контакту з природою через екскурсії, спостереження, дослідницько – пошукову роботу, проведенню народних ігор. Адміністрацією закладу передбачене питання зміцнення матеріальної бази, ремонту приміщень. Для літньої оздоровчої компанії був підготовлений і спортивний майданчик: підготовлена «Доріжка здоров’я», встановлений стіл для тенісу. Розроблені заходи по організації роботи закладу на літній оздоровчий період. Особливу увагу педагоги закладу приділяють загартуванню дітей (загартування – це система дій, спрямованих на підвищення опірності організму, розвиток здатності швидко і без шкоди для здоров’я пристосуватись до різноманітних умов життя). При загартуванні необхідно керуватися такими принципами: послідовність, систематичність, врахування індивідуальних особливостей, без страху, негативних почуттів. В загартуванні дитячого організму ми використовуємо такі фактори: повітря, вода, сонячне тепло.