Схема проїзду
Новини
 • 26.03 2022
  Загальноміський суботник

  Працівники нашого закладу взяли активну участь у загальноміському суботнику , прибирали територію закладу, висаджували квіти, обрізали дерева, перекопували...

Архів новин

План освітньої роботи закладу на 2021/2022

Методична робота з кадрами

Зміст  роботи

Термін

Відповідальні

Пр

Підвищення  педагогічної   майстерності  педагогів

 1.  

Своєчасно доводити до працівників інструктивні та нормативні документи  Міністерства освіти і науки України з питань  нормативно-правового та програмно-методичного забезпечення, модернізації змісту дошкільної освіти.

Вересень 2021 року

М.Вороніна,

директор, І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Ознайомити педагогів з чинними освітніми програмами та інформаційно-методичними матеріалами.

Вересень 2021 року

М.Вороніна,

директор, І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Забезпечити  академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі.

Упродовж 2021/2022 н.р.

М.Вороніна,

директор, І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Сприяти розробленню та впровадженню авторських проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, методик компетентнісного навчання.

Упродовж 2021/2022 н.р.

М.Вороніна,

директор, І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Забезпечити якісний зміст дошкільної освіти, відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, та її реалізацію згідно з освітніми програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

Упродовж 2021/2022 н.р.

М.Вороніна,

директор, І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Провести виставки-презентації нової методичної літератури; кращого розвивального дидактичного матеріалу.

Вересень 2021 року,

лютий,

травень

2022 року

І.Раскевич,

вихователь-методист педагоги

 1.  

Провести  педагогічні години, спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу.  Консультування педагогів з  питань дошкільної та корекційної освіти.

Щовівторка 2021/2022 н.р.

М.Вороніна,

директор, І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Забезпечити  підвищення кваліфікації педагогічних працівників за різними формами, видами, що визначені Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800.

за планом підвищення кваліфікації педагогічних працівників

М.Вороніна,

директор, І.Раскевич,

вихователь-методист, педагоги

 1.  

Затвердити план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік на педагогічній раді.

Грудень

2022 року

М.Вороніна,

директор, І.Раскевич,

вихователь-методист, педагоги

 1.  

Забезпечити  професійний розвиток педагогічних працівників та надати їм науково-методичну підтримку.

Упродовж 2021/2022 н.р.

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Проінформувати керівника про стан проходження підвищення кваліфікації у поточному році з додаванням копій отриманих документів про підвищення кваліфікації.

До 25 грудня 2022 року

педагоги

 1.  

Здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які проходять підвищення кваліфікації.

Упродовж 2021/2022 н.р.

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Вивчати результативність підвищення кваліфікації педагогів. Проводити звіти.

Упродовж 2021/2022 н.р.

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Забезпечити участь педагогів у роботі методичних об’єднань міста.

Упродовж 2021/2022 н.р.

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Провести логопедичні консиліуми щодо сучасних аспектів корекційної роботи з дітьми з вадами мовлення.

вересень,

листопад 2021 року,

лютий,

травень

2022 року

І.Раскевич,

вихователь-методист,

О.Горбенко,

вчитель-логопед

 1.  

Провести тематичний тиждень «Психологічний тиждень».

14-18 лютого 2022 року

І.Раскевич,

вихователь-методист, І.Анікіна,

практичний психолог

 1.  

Забезпечити взаємне відвідування занять та режимних процесів.

Листопад-

березень

2021/2022 н.р.

І.Раскевич,

вихователь-методист, педагоги

 1.  

Забезпечити підвищення рівня, ефективності освітнього процесу, педагогічної фахової діяльності засобом рейтингу як мотивації особистісного зростання педагогів.

Упродовж 2021/2022 н.р.

І.Раскевич,

вихователь-методист, І.Анікіна,

практичний психолог

 1.  

Здійснювати індивідуальне консультування новоприбулих педагогів з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності, адаптації до стилю роботи закладу.

Упродовж 2021/2022 н.р.

М.Вороніна,

директор, І.Раскевич,

вихователь-методист, педагоги

 1.  

Провести анкетування педагогічних працівників з метою визначення рівня їх підготовленості, інтересів, можливостей.

Жовтень 2021 року,

квітень 2022 року

І.Раскевич,

вихователь-методист, І.Анікіна,

практичний психолог

 1.  

Забезпечити проведення моніторингу досягнень вихованців у засвоєнні освітніх програм, змісту Базового компоненту дошкільної освіти.

вересень

2021 року,

січень,

травень

2022 року

І.Раскевич,

вихователь-методист, педагоги

 1.  

Забезпечити використання інноваційних методів роботи із застосуванням наочності, медіа та технічних засобів навчання.

Упродовж 2021/2022 н.р.

І.Раскевич,

вихователь-методист, педагоги

Самоосвіта

 1.  

Забезпечити організаційний та методичний супровід самоосвіти педагогів.

Упродовж 2021/2022 н.р.

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Провести обговорення та узгодження проблемних тем складання планів самоосвіти та пріоритетних напрямів роботи на поточний навчальний рік.

Вересень 2021 року

І.Раскевич,

вихователь-методист, педагоги

 1.  

Надати індивідуальні консультації щодо складання планів самоосвіти.

Вересень, жовтень 2021 року

І.Раскевич,

вихователь-методист, педагоги

 1.  

Забезпечити роботу над індивідуальною психолого-педагогічною проблемою та ведення педагогами щоденників самоосвіти.

Упродовж 2021/2022 н.р.

І.Раскевич,

вихователь-методист, педагоги

 1.  

Залучати педагогів до напряму  ІКТ-самоосвіти.

Упродовж 2021/2022 н.р.

І.Раскевич,

вихователь-методист, педагоги

 1.  

Проводити презентацію творчих знахідок педагогів щодо ефективних методів, прийомів, форм освітньої роботи з дітьми.

Упродовж 2021/2022 н.р.

І.Раскевич,

вихователь-методист, педагоги

Атестація

1

Провести атестацію педагогічних працівників закладу, згідно плану атестації педагогічних працівників та поданих заяв.

Вересень-березень 2021/2022 н.р.

М.Вороніна,

директор,

атестаційна комісія

2

Видати наказ: «Про підготовку, проведення  атестації педагогів у поточному навчальному році.

Вересень 2021 року

М.Вороніна,

директор

3

Підготувати алгоритм організації та проведення атестації педагогів у 2021/2022 н. р.

Жовтень 2021 року

І.Раскевич,

вихователь-

методист

4

Вивчати систему роботи педагогів що підлягають атестації.

Упродовж 2021/2022 н.р.

атестаційна комісія

5

Видати наказ по закладу за результатами атестації.

Березень 2022 року

атестаційна комісія

6

Ознайомити педагогічний колектив з наслідками атестації.

Березень 2022 року

атестаційна комісія

7

Провести тиждень педагогічної майстерності (майстер-клас) педагогів, що атестуються.

Лютий

2022 року

педагоги

8

Визначити кваліфікаційний рейтинг педагогів, що атестуються. Результати обговорити та розмістити на сайті для батьків, колективу.

Квітень

2022 року

І.Раскевич,

вихователь-

методист, атестаційна комісія

Наставництво

 1.  

Закріпити наставників за молодими педагогами.

Вересень 2021 року

І.Раскевич, вихователь-

методист

 1.  

Підготувати та обговорити плани по наставництву на нараді при директорові.

Вересень

2021 року

І.Раскевич, вихователь-

методист

 1.  

Підготувати та затвердити графіки відкритих заходів «Мій наставник»

Жовтень

2021 року

наставники

 1.  

Провести тестування, співбесіди з педагогами-початківцями щодо програмових вимог, методично-інструктивних документів.

Упродовж 2021/2022 н.р.

І.Раскевич, вихователь-

методист, наставники

 1.  

Заслухати звіти наставників щодо роботи з молодими фахівцями. Підготувати наочні матеріали у формі медіа, портфоліо.

Квітень

2022 року

І.Раскевич, вихователь-

методист, наставники

                                                               Семінари

Теоретично-практичний семінар

«Застосування сенсорної інтеграції в умовах закладу освіти засобами сенсорної кімнати»  листопад 2021 року

1

Сенсорна інтеграція дітей з ООП (слайдова презентація)

І.Раскевич, вихователь-методист

2

Ерготерапія – сучасна психокорекційна  методика (слайдова презентація)

С.Головченко, вчитель-дефектолог

3

Сенсорна інтеграція в корекційній роботі з використанням сенсорної кімнати

К.Базілєва, вчитель-логопед,

Т.Гуричева, вихователь,

Л.Скора, вихователь

О.Дуденко, вихователь

Н.Мацієвська, вихователь

4

Ворк-шоп:

Використання інтерактивної пісочниці

В.Капаруліна, вчитель-логопед

Нейросенсорна інтеграція в логопедичній роботі з дітьми з ООП

Я.Русу, вчитель-логопед

Використання сенсорних дощечок

О.Горбенко, вчитель-

логопед

Сенсорна кімната в умовах  компенсуючого закладу (слайдова презентація)

І.Анікіна,  практичний психолог

Семінар-практикум «Корекційна робота по підготовці дітей до шкільного навчання» січень 2022 року

1

Нейропсихологія грамоти

О.Горбенко, вчитель-логопед

Підготовка дітей до навчання грамоти

Н.Мацієвська, вихователь

Навчання грамоти дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

Я.Русу, вчитель-логопед

2

Навчання грамоти дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ: звуковий та звуко-буквений аналіз слів

В.Капаруліна, вчитель-логопед

3

Робота над словом, реченням

К.Базілєва, вчитель-логопед

4

Корекційна робота по підготовці дітей з уповільненим темпом формування пізнавальної сфери до навчання грамоти

С.Головченко, вчитель-дефектолог

5

Стежинки до грамоти: молодший та середній дошкільний вік

О.Дуденко, вихователь

6

Навчання дітей елементів грамоти. Методичні рекомендації

І.Раскевич, вихователь-методист

Педагогічні ради

Педагогічна рада №1

«Завдання діяльності колективу та пріоритетні напрямки

сучасного закладу дошкільної освіти» (круглий стіл)

вересень 2021 р.

Тема

Форма

Відповідальні

Пр

1

Обговорення та схвалення плану роботи закладу на 2021/2022 навчальний рік

Інформа

ція

І.Раскевич,

вихователь-методист

2

Організація та зміст освітньої діяльності дітей дошкільного віку відповідно до Інструктивно-методичних рекомендації:  «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році»; «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році»

Інформа

ція

М.Вороніна,

директор

3

Експериментальна  діяльність «Моделювання навчально-корекційного освітнього простору закладу дошкільної освіти» в 2021-2023 роках

План  

О.Горбенко,

вихователь-методист

4

Затвердження освітніх програм

Інформа

ція

І.Раскевич,

вихователь-методист

6

Затвердження перспективного плану підвищення кваліфікації

Інформа

ція

І.Раскевич,

вихователь-методист

7

Затвердження плану роботи школи для батьків «Подаруй радість»

Інформа

ція

І.Анікіна,

практичний психолог

8

Підсумки літнього відпочинку та оздоровлення дітей у закладі

Інформа

ція

І.Раскевич,

вихователь-методист, В.Іванова,

лікар-педіатр

9

Підсумок готовності груп до нового навчального року

Інформа

ція

І.Раскевич,

вихователь-методист

10

Навантаження  педагогічних працівників у  2020/2021 навчальному році.

Інформа

ція

М.Вороніна,

директор

Педагогічна рада №2

«Родини вихованців і дитячий садок: єдність мети, варіативність засобів» (круглий стіл) жовтень 2021 року

1

Родина і заклад дошкільної освіти – два суспільні інститути формування особистості дитини

Доповідь

М.Вороніна,

директор

2

Нові аспекти у звичайних формах взаємодії з батьками

Ярмарок педагогічних ідей

  Л.Аргунова, вихователь

3

Форми  взаємодії з батьками

Педагогічний   турнір

С.Кузьменко, вихователь  

4

Залучення батьків до педагогічного процесу: організація і проведення спільних з родиною заходів

Рекомен

дації

К.Сервуля, вихователь

5

Організація спільної роботи із благоустрою території закладу та вдосконалення предметно-розвивального середовища групи

Банк ідей

Н.Мацієвська, вихователь

6

Залучення батьків до музичного виховання дитини

Консуль

тація

К.Хоречко, музичний керівник

7

Психолого-педагогічний кейс виховання дорослого

Рекомен

дації

І.Анікіна, практичний психолог

8

Стан освітнього процесу з організації роботи з батьками в закладі

Довідка

І Раскевич, вихователь-методист

Педагогічна рада №3

«Сучасні форми організації освітнього процесу»

(питання по колу) грудень 2021 року

Тема

Форма

Відповідальні

Пр

 1.  

Створення умов для формування творчої, життєвокомпетентної особистості

Доповідь

М.Вороніна,

директор

 1.  

Організація освітнього процесу

Спів

доповідь

І.Раскевич, вихователь-методист

 1.  

Спілкування в колі

Ворк-шоп

Л.Скора, вихователь

 1.  

Освітні ситуації

Л.Аргунова, вихователь

 1.  

Проєктна діяльність

К.Сервуля, вихователь

 1.  

Прогулянка

Н.Сатина, вихователь

 1.  

Екскурсія

Л.Шапар, вихователь

 1.  

Освітня подорож

С.Кузьменко, вихователь

 1.  

Квест

Т.Гуричева, вихователь

 1.  

Геокешинг

С.Іванова, інструктор з фізичного виховання

 1.  

Дитяче експериментування

О.Дуденко, вихователь

 1.  

Творча майстерня

Л.Луценко, керівник гуртка з хореографії

 1.  

Стан  впровадження інноваційних аспектів в освітній процес в групах молодшого та середнього дошкільного віку

Довідка

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Звіти педагогів щодо підвищення кваліфікації та затвердження сертифікатів

Клопотання

Педагоги


Педагогічна рада № 4

«Якісна освіта – запорука самореалізації особистості»

(круглий стіл)  травень 2022 року

Тема

Форма

Відповідальні

Пр

 1.  

Аналіз якості організації освітньої діяльності у  2021/2022 н.р. на основі моніторингу освітнього процесу

Інформа

ція

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Ступінь соціально-психологічної готовності дітей до навчання у школі

Інформа

ція

практичний психолог

 1.  

Якість засвоєння знань та рівень готовності дітей до шкільного навчання

Довідка

І.Раскевич,

вихователь-

методист

 1.  

Звіт про проведення дослідно-експериментальної роботи у 2021/2022 н.р.

Інформа

ція

О.Горбенко,

вихователь-

методист

 1.  

Перспективний план курсової перепідготовки педагогічних працівників у 2022/2023 н. р.

Інформа

ція

І.Раскевич,

вихователь-

методист

 1.  

Навантаження  педагогічних працівників у 2022/2023 н. р.

Інформа

ція

М.Вороніна,

директор

 1.  

Організація повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2022 року.

Наказ, рекомендації

М.Вороніна,

директор,

І.Раскевич,

вихователь-

методист,

В.Іванова,

лікар-педіатр

 


ІІІ РОЗДІЛ

 

Вивчення  стану  організації  життєдіяльності  дітей

 

Вид

Тема

Вік

дітей

Термін

Форма

Відпові-дальні

Пр.

Комплексне

Якість засвоєння знань та рівень готовності дітей до шкільного навчання

старший

вік

травень  

довідка

наказ

М.Вороніна,

директор,

І.Раскевич,

вихователь-

методист

Тематичне

Створення предметно-ігрового середовища в оволодінні сенсорними еталонами

ранній

вік

квітень

Довідка,

наказ

М.Вороніна,

директор,

І.Раскевич,

вихователь-

методист

Стан  впровадження інноваційних аспектів в освітній процес в групах молодшого та середнього дошкільного віку

молодший,

середній вік

грудень

Довідка,

наказ

М.Вороніна,

директор,

І.Раскевич,

вихователь-

методист

Стан освітнього процесу з організації роботи з батьками в закладі

усі

групи

листопад

Довідка,

наказ

М.Вороніна,

директор,

І.Раскевич,

вихователь-

методист

Оглядове

Готовність закладу до нового 2021/2022н.р.

усі

групи

Серпень 2021 року

інформа

ція

І.Раскевич,

вихователь-

методист

Попереджувальне

Безпека життєдіяльності у закладі та сім’ї

усі

групи

Березень 2022 року

інформа

ція

І.Раскевич,

вихователь-

методист

Персональне

Професійна майстерність педагогів, які атестуються

педагоги, що атестуються

Жовтень

2021 року -

березень

2022 року

Матеріали

І.Раскевич,

вихователь-

методист вихователь-методист АТ комісія


ІV РОЗДІЛ

 

Організаційно-педагогічна  діяльність

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Пр

Робота  з   батьками  майбутніх  першокласників

 1.  

Продовжити ведення рубрики «Незабаром в школу» в батьківських куточках з порадами, рекомендаціями з  питань пізнавальної та емоційно-вольової підготовки дітей до школи

Упродовж 2021/2022 навчального року

І.Раскевич,

вихователь-

методист, педагоги старших груп

 1.  

Проводити індивідуальне консультування батьків із проблеми підготовки дитини до школи з метою попередження завищених вимог щодо інтелектуальної готовності дитини до шкільного навчання

 1.  

Провести для батьків дітей старшого дошкільного віку на батьківських зборах консультацію на тему: «На порозі – школа»

Квітень

2022 року

І.Анікіна,

практичний психолог,

педагоги

 1.  

Провести анкетування батьків старших груп: «Вольова готовність дитини до навчання в ЗЗСО»

Березень

2022 року

 1.  

Продовжити роботу консультативного пункту для батьків, діти яких не відвідують заклади дошкільної освіти

Вересень

2021 року -

травень

2022 року

І.Анікіна,

практичний психолог,

педагоги

 1.  

Провести консультації для батьків:

Лютий

2022 року

І.Анікіна,

практичний психолог

«На порозі школи. Про готовність дітей до систематичного навчання у школі»

«Як підготувати дитину до школи вдома влітку»

Травень

2022 року

Г.Кузьмичова, Н.Мацієвськавихователі

«Я + Ти». Особливості спілкування з дитиною у різні вікові періоди

Жовтень

2021 року

К.Сервуля, О.Горбенко,

вихователі

 Консультації  для  батьків

1

«У садок із радістю. Як запобігти ускладнень адаптації дитини до умов закладу».

Вересень 2021 року

І.Анікіна,

практичний психолог

«Я сам!» Про особливості перебігу у дітей кризи трьох років і шляхи розв’язання кризових ситуацій».

Жовтень 2021 року

вихователі груп раннього віку

2

«Вікові психологічні особливості розвитку дітей дошкільного віку (потреби, новоутворення, можливості, типові труднощі)».

Листопад 2021 року

І.Анікіна,

практичний психолог

4

Визначення рівня мовленнєвого розвитку вашої дитини – практичні поради батькам.

Грудень 2021 року

С.Головченко, вчитель-дефектолог

5

Значення пальчикової гімнастики в роботі  з  дітьми з важкими порушеннями мовлення

Січень 2022 року

В.Капаруліна, вчитель-логопед

6

Вчимо дітей спостерігати та розповідати

Лютий 2022 року

О.Горбенко, вчитель-логопед

7

Розвиток дрібної моторики рук у дітей дошкільного віку

Березень 2022 року

О.Мальована, вчитель-логопед

8

Поширенні помилки батьків які згубно впливають на мовленнєвий розвиток дитини

Квітень

2022 року

Я.Русу, вчитель-логопед

9

Підготовка дитини до школи в домашніх  умовах.

Травень

2022 року

К.Базілєва, вчитель-логопед

Виставки  для  батьків

1

«Жовта осінь тут ходила».

жовтень

діти

педагоги

батьки

2

«Зима морозяна надворі».

січень

3

«Весна зеленокоса».

березень

4

«Літнє різнобарв’я».

червень

Загальні батьківські  збори

Зміст  і  форми  роботи

Термін

Відповідальні

Пр

1

Пріоритетні напрямки роботи закладу на 2021/2022 навчальний рік

Жовтень 2021 року

І.Раскевич,

вихователь-методист

Організація харчування дітей у закладі

М.Вороніна,

директор

«Охорона фізичного, психічного здоров'я малюків – спільна турбота».

І.Анікіна,

практичний психолог

Мовленнєві порушення у дітей дошкільного віку. Напрями корекційно-розвиткової роботи

О.Горбенко,

вчитель-логопед

Відкритий мікрофон «Що ми очікуємо від дитячого закладу?» (обмін думками)

батьки, педагоги

Звіт і вибори батьківського комітету

В.Олексій,

голова батьківського комітету

2

«Психологічна готовність дитини до школи»

Травень 2022 року

І.Анікіна,

практичний психолог

Обмін думками «Відкритий мікрофон»

М.Вороніна,

директор

Основні завдання літнього оздоровлюючого сезону 2021 року

І.Раскевич,

вихователь-методист

Групові батьківські збори

Ранній вік

1

Будьмо знайомі. Особливості розвитку дітей раннього віку. Психолого-вікова характеристика дітей 3-го року життя. Консультація

Вересень

2021

О.Луц, вихователь;

Т.Михайлова, вихователь

Адаптація дитини в закладі, як її полегшити. Рекомендації

І. Анікіна, практичний психолог

Спілкування батьків з дітьми. Тренінг для батьків

А.Альошина, вихователь;

Т.Гуричева, вихователь

Особливості розвитку мовлення дітей раннього віку. Круглий стіл

А.Галега,

вчитель-логопед

Організація харчування дітей  раннього віку у закладі, сім’ї. Поради лікаря

В.Іванова,

лікар-педіатр

2

Сенсорне виховання як основа розумового розвитку. Майстер-клас

Січень

2022

І. Анікіна, практичний психолог

Використання пальчикових ігор для розвитку мовлення дітей раннього віку.  Рекомендації

А.Галега,

вчитель-логопед

Розвиваємо у малят сенсорику та дрібну моторику. Консультація

А.Альошина, вихователь;

Т.Гуричева, вихователь

Які ви батьки? Анкетування

О.Луц, вихователь;

Т.Михайлова, вихователь

3

Організація літнього оздоровлення та відпочинку малят влітку. Бесіда у сімейному колі

Квітень

2022

О.Луц, вихователь;

Т.Михайлова, вихователь

Роль гри у розвитку вихованні дитини. Консультація 

А.Галега,

вчитель-логопед

Раціональне харчування – запорука здоров'я. Рекомендація

В.Іванова,

лікар-педіатр

Авторитет батьків-необхідна умова  правильного виховання. Тренінг

А.Альошина, вихователь;

Т.Гуричева, вихователь

Молодший вік

Особливості психологічного і фізичного розвитку малят 4-го року життя. Батьківська єдність – важливий закон виховання (діалог)

Вересень

2021

І. Анікіна, практичний психолог

Ігри для розвитку дрібної моторики з предметами домашнього вжитку (аукціон  ідей родинної педагогіки)

Л.Аргунова,

вихователь

Допоможи своїй дитині заговорити правильно й вчасно! (консультація)

О.Мальована,

вчитель-логопед

Ігри з конструктором LEGO в ЗДО (консультація)

О.Дуденко, вихователь

Організація раціонального харчування дітей (консультація)

В.Іванова,

лікар-педіатр

Розвиток навичок самообслуговування дітей четвертого року життя (аукціон ідей родинної педагогіки)

Січень

2022

Л.Аргунова,

вихователь

Допоможіть дитині стати самостійною. (пам’ятка для батьків)

Л.Шапар, вихователь

Розвиток комунікативних здібностей та виховання етики спілкування у дітей молодшого дошкільного віку (бесіда-диспут)

Л.Аргунова, вихователь

О.Дуденко,

вихователь

Як формується мовлення малюка? Види затримок мовленнєвого розвитку та шляхи їх подолання (поради)

О.Мальована,

вчитель-логопед

Су-джок розвиває мовлення дітей (тренінгові вправи для батьків)

О.Дуденко,

вихователь

Організація літнього оздоровлення та відпочинку малят влітку (інтерактивна бесіда у сімейному колі)

Квітень

2022

В.Іванова,

лікар-педіатр, вихователі

Розвивальні ігри в дитячому садку: види, зміст, значення (виставка дидактичних ігор)

О.Дуденко,

вихователь

Рухова активність – основа здорового способу життя дитини (консультація)  

Л.Аргунова,

вихователь

Середній  дошкільний  вік

1

Особливості розвитку та завдання виховання й навчання дітей 5-го року життя (знайомство з програмою)

Вересень 2021 року

С.Кузьменко, Л.Скора, вихователі

Особливості мовленнєвого розвитку дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ (лекція)

В.Кочубей

Чи можна обійтися без покарань? (дискусія з батьками, педагогічні ситуації)

І.Анікіна, практичний психолог

Організація харчування дітей середнього дошкільного віку у закладі, сім’ї  (фахівець радить)

В.Іванова,

лікар-педіатр

2

Мовленнєвий розвиток дитини середнього дошкільного віку (педагогічна майстерня для батьків)

Січень 2022 року

В.Капаруліна, вчитель-логопед

Абетка виховання – цікаві поради для батьків (аукціон ідей родинної педагогіки).

Л.Скора, вихователь

Виховувати дитину. Як? (Батьківські посиденьки)

С.Кузьменко, вихователь

Дитячі примхи і їх попередження (рекомендації)

І.Анікіна, практичний психолог

3

Створення умов вдома для розвитку здібностей дитини  (поради по колу)

Квітень 2022 року

В.Кочубей, вчитель-логопед

Життя – в любові! (ділова гра)

С.Кузьменко, вихователь

Загартування дитини влітку (фахівець радить)

В.Іванова,

лікар-педіатр

Старший  дошкільний  вік

Особливості мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ (лекція)

Вересень 2021 року

Я.Русу, вчитель-логопед

Вікові особливості розвитку та завдання виховання і навчання дітей старшої групи (міні лекція) 

Г.Кузьмичова, вихователь

Що повинна знати й уміти дитина старшого дошкільного віку наприкінці навчального року (консультація)

К.Сервуля, вихователь

Організація корекційно-розвивиткової роботи в 2021/2022 н.р.

Я.Русу, вчитель-логопед

Мовленнєві ігри дорогою додому (аукціон ідей родинної педагогіки)

О.Горбенко, вчитель-логопед

Особливості психологічного і фізичного розвитку малят 6-го року життя. Цілісний підхід педагогів і батьків до розвитку і виховання старших дошкільників

І. Анікіна, практичний психолог

2

«Соціальний та емоційний розвиток особистості в сім`ї» (тести)

Січень 2022 року

І. Анікіна, практичний психолог

Єдність у роботі педагогів та батьків щодо створення мовленнєвого середовища для дітей, що мають порушення мовлення

О.Горбенко,

Я.Русу, вчителі-логопеди

Використання фольклорної спадщини українського народу (педагогічна майстерня для батьків)

К.Сервуля, Н.Мацієвська, вихователі

3

Система дотримання прав людини та стратегія запобігання дитячим психологічним травмам

квітень

І. Анікіна, практичний психолог

Які вони – майбутні школярі? (диспут)

Г.Кузьмичова, Н.Мацієвська, вихователі

Аналіз результативності корекційно-розвиткової роботи за навчальний рік

О.Горбенко,

Я.Русу, вчителі-логопеди

Виставка-фоторепортаж «Життя дітей групи за рік»

К.Сервуля, Н.Мацієвська, вихователі

Різновікова  група для дітей із ЗПР

Організація виховання та навчання  дітей із ЗПР. «Початок нового навчального року – початок нового етапу в житті дитини»

Вересень

2021

К.Хоречко, Т.Михайлова, вихователі

Презентація «Різнобарвне літо» фото дітей  з відпочинку

Розвиток предметних дій малюка як основна умова сенсорного розвитку (майстер-клас)

Розвиток мовлення в дітей з особливими освітніми потребами (круглий стіл)

Січень

2022

С.Головченко, вчитель-дефектолог

Роль батьків  у розвитку мовлення  (консультація)

К.Хоречко, Т.Михайлова, вихователі

Логоритміка  з мамою (міні лекція)

С.Головченко, вчитель-дефектолог,  К.Хоречко, музичний керівник

Літнє оздоровлення та його значення, підготовка до літного оздоровлення

Квітень

2022

В.Іванова, лікар-педіатр

Профілактика дитячого травматизму влітку (практичні поради)

К.Хоречко, Т.Михайлова, вихователі

Аналіз результативності корекційно-розвиткової роботи за навчальний рік (інформація)

С.Головченко, вчитель-дефектолог

Соціальний патронат сімей, діти яких не відвідують дошкільний заклад

1

Скласти базу даних дітей дошкільного віку, які не охоплені дошкільною освітою.

Вересень 2021 року

І.Анікіна,

соціальний педагог

2

Продовжити роботу консультативного пункту для батьків, діти яких не відвідують заклад дошкільної освіти.

вересень

І.Раскевич,

вихователь-методист

3

Складання тематики консультацій та лекторіїв для батьків, діти яких не відвідують заклад дошкільної освіти.

жовтень

педагоги

4

Створити умови для відвідування дітьми різних видів організованої діяльності в закладі.

упродовж року

І.Раскевич,

вихователь-

методист

 


V РОЗДІЛ

 

Робота  методичного  кабінету

 

Зміст

Термін

Відповідальні

Пр

1

Поповнити методичний кабінет новою методичною літературою

Упродовж  2021/2022 н.р.

М.Вороніна,

директор

2

Поповнити методичний кабінет консультаціями, рекомендаціями, зразками занять, розваг, свят

Упродовж  2021/2022 н.р.

І.Раскевич,
вихователь-методист

3

Провести індивідуальну методичну роботу з педагогами-початківцями з питань освітніх програм, планів, конспектів занять, методики проведення занять та режимних моментів

Упродовж  2021/2022 н.р.

І.Раскевич, вихователь-методист,

наставники

4

Організувати відкриті заходи, колективні перегляди, взаємовідвідування. Скласти графік

Жовтень 2021 року – лютий 2022 року

І.Раскевич, вихователь-методист

5

Скласти графік роботи гуртків. Розробити плани, рекомендації

Вересень 2021 року

І.Раскевич, вихователь-методист

6

Прийняти участь у проведенні «Дня дошкільника»

24,27 вересня 2021 року

педагоги

7

 Провести «Дні здоров`я»

Остання п’ятниця місяця

С.Іванова, інструктор з фізичного виховання

8

Тиждень безпеки життєдіяльності дитини

16-20 травня 2021 року

І.Раскевич, вихователь-методист

9

Довести до педагогічних працівників інструктивні та нормативні документи Міністерства освіти і науки України

Упродовж  2021/2022 н.р.

М.Вороніна,

директор,

І.Раскеич,

вихователь-методист

10

Організувати проведення «Тижня педагогічної майстерності»

Лютий 2022 року

І.Раскеич,

вихователь-методист,

педагоги, які атестуються


VІ РОЗДІЛ

 

Адміністративно-господарська  робота

Заходи

Термін

Відповідальні

Пр

Адміністративний контроль

 1.  

Провести педагогічну годину щодо особливостей роботи у новому 2021/2022 навчальному році

Вересень

2021 року

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Розробити освітню програму закладу для роботи у новому 2021/2022 навчальному році

Вересень 2021 року

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Забезпечити організацію освітнього процесу в 2021/2022 навчальному році у відповідності до Державних стандартів

Упродовж2021/2022

н.р.

М.Вороніна,

директор,

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Провести комплектування закладу педагогічними кадрами

До 30 серпня 2021 року

М.Вороніна,

директор

 1.  

Провести підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу відповідно до перспективного плану

Упродовж2021/2022

н.р.

М.Вороніна,

директор,

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Провести прийом дітей до закладу

31 травня-

31 серпня

2021 року

М.Вороніна,

директор,

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Сформувати мережу груп закладу на 2021/2022 навчальний рік

до 05 вересня 2021 року

М.Вороніна,

директор

 1.  

Сформувати мережу гуртків   

до 01 жовтня 2021 року

М.Вороніна,

директор,

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Забезпечити організацію цифровізації освітнього процесу, виконання Базового компоненту дошкільної освіти

Упродовж2021/2022

н.р.

М.Вороніна,

директор,

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Висвітлити на офіційному вебсайті закладу інформації щодо підготовки закладу до нового 2021/2022 навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період

до 31 серпня 2021 року

М.Вороніна,

директор,

І.Раскевич,

вихователь-методист

Оперативний  контроль  за  роботою  підрозділів

 1.  

Контролювати роботу комірника щодо своєчасного завезення, збереження продуктів харчування, дотримання строків реалізації, вхідного контролю якості продуктів

Упродовж2021/2022

н.р.

В.Іванова,

лікар - педіатр,

Н.Стецюк,

сестра медична старша

 1.  

Контролювати роботу кухарів:

закладку продуктів харчування;

якість приготування страв;

технологію приготування страв;

норми видачі порцій на групи;

дотримання санітарно-гігієнічних вимог при обробці продуктів харчування;

виконання інструкції з охорони праці

Упродовж2021/2022

н.р.

Н.Стецюк,

сестра медична старша,

В.Іванова,

лікар-педіатр, Рада з харчування

 1.  

Контролювати роботу завідувача господарством щодо:

економного використання миючих та чистячих засобів;

своєчасного ремонту меблів та сантехнічного обладнання;

виконання режиму економії води, електроенергії, тепла(згідно з лімітом);

своєчасної підготовки системи опалення;

здійснення вимірів опори ізоляції електрообладнання;

перевірки стану електрообладнання та електропроводки

Упродовж2021/2022

н.р.

М.Вороніна,

директор

 1.  

Контролювати роботу медперсоналу:

ведення медичної документації;

ведення бракораженої документації;

своєчасне придбання медикаментів та строки їх використання;

аналіз захворюваності;

своєчасне проходження медичного огляду працівниками закладу;

ведення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей

Упродовж2021/2022

н.р.

В.Іванова,

лікар-педіатр

 1.  

Перевіряти якість прибирання приміщень закладу

Упродовж2021/2022

н.р.

О.Оленічева,

завідувач господарством

 1.  

Контролювати роботу пральні щодо:

наявності та дотримання графіка зміни білизни, якості прання білизни;

дотримання норм витрат миючих засобів;

збереження обладнання;

виконання інструкції з охорони праці

Упродовж2021/2022

н.р.

О.Оленічева,

завідувач господарством

Зміцнення  матеріально-технічної бази закладів освіти 

та створення нового освітнього простору:

Зміст заходів, шляхи їх виконання

Термін

Виконавець

 1.  

Провести  моніторинг виконання ремонтних робіт

До 20 серпня

2021 року

М.Вороніна,

директор,

О.Оленічева,

завідувач господарством

 1.  

Забезпечити  виконання заходів щодо ощадного використання енерго-ресурсів в закладі

Упродовж2021/2022

н.р.

О.Оленічева,

завідувач господарством

 1.  

Забезпечити дієвий  контроль за дотриманням лімітів споживання електроенергії, тепла

Упродовж2021/2022

н.р.

О.Оленічева,

завідувач господарством

 1.  

Виконати заходи з пожежної безпеки, обслуговування АПС, перезарядки вогнегасників та  перевірки пожежних рукавів, пожежного гідранту

До 25 серпня

2022 року

О.Оленічева,

завідувач господарством

 1.  

Підготувати заклад до роботи в осінньо-зимовий період:

- підготувати теплові мережі та системи опалення  до роботи в осінньо-зимовий період;

- провести гідравлічне випробовування теплових мереж закладу;

- перевірити тепловий лічильник

До 01 жовтня

2021 року

М.Вороніна,

директор,

О.Оленічева,

завідувач господарством

 1.  

Підготувати акт стану готовності до роботи закладу  в осінньо-зимовий період та погодити  з міжрегіональним управлінням інспекції Держенергонагляду в Херсонській області

До 01 серпня

2022 року

М.Вороніна,

директор,

О.Оленічева,

завідувач господарством

 1.  

Привести у відповідність санітарним нормам харчоблок

До 11  серпня

2022 року

М.Вороніна,

директор,

О.Оленічева,

завідувач господарством

 1.  

Провести технічний огляд будівлі, приміщень закладу

До 05 серпня

2022 року

М.Вороніна,

директор, комісія

 1.  

Підготувати машини та механізми

До 01 вересня 2021 року

О.Оленічева,

завідувач господарством

 1.  

Провести перевірку захисту засобів обліку електричної та теплової енергії до роботи в умовах низьких температур

До 01 жовтня 2021 року

О.Оленічева,

завідувач господарством

 1.  

Провести прочистку та промивку грязьовиків, розширювальних баків

До 01 жовтня 2021 року

О.Оленічева,

завідувач господарством

 1.  

Перевірити пристрої релейного захисту та автоматики

До 01 вересня 2021 року

О.Оленічева,

завідувач господарством

 1.  

Перевірити технічний стан водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики

До 01 жовтня 2021 року

О.Оленічева,

завідувач господарством

 1.  

Провести моніторинг готовності груп до початку 2021/2022 навчального року

До 25 серпня

 2021 року

М.Вороніна,

директор, комісія

16.

Забезпечити заготівлю протиожеледного матеріалу (пісок, сіль тощо)

до 01 жовтня

2021 року

О.Оленічева,

завідувач господарством

 

Забезпечення пожежної безпеки

 

1

Провести перевірку забезпечення закладу засобами пожежогасіння

Серпень 2021 року,

січень 2022 року

О.Оленічева,

завідувач господарством

2

Перевірити наявність нормативної бази з питань пожежної безпеки та наявність маркеровки  по групах та службових приміщеннях

Серпень 2021 року,

січень 2022 року

О.Оленічева,

завідувач господарством

5

Контролювати дотримання працівниками посадових інструкцій, нормативних актів

Упродовж2021/2022

н.р.

М.Вороніна,

директор

6

Проводити обстеження та ревізію пожежних засобів

Упродовж2021/2022

н.р.

комісія закладу

7

Здійснити планову перезарядку вогнегасників

За потребою

О.Оленічева,

завідувач господарством

Загальні  збори  колективу

1

Зміст і пріоритетні напрями науково-методичної, фінансово-господарчої, медичної підсистем, управлінської структури закладу на новий 2021/2022 навчальний рік

Вересень 2021 року

М.Вороніна,

директор

Подовження дії дорадчих органів управління закладу: комісії ОП при ПК тощо

М.Вороніна,

директор

Готовність технічних служб закладу до функціонування у новому 2021/2022 навчальному році

О.Оленічева,

завідувач господарством

2

Звіт керівника закладу з питань статутної діяльності

Травень 2022 року

М.Вороніна,

директор

Звіт про виконання Стратегії розвитку закладу

І.Раскевич,

вихователь-методист

Звіт про виконання умов колективного договору

О.Оленічева,

голова ПК

Виробничі  наради

1

Робота в закладі щодо реалізації науково-методичної, експериментальної роботи «Моделювання навчально-корекційного освітнього середовища в закладі дошкільної освіти» (продовження експериментально-дослідної діяльності)

Жовтень 2021 року

О.Горбенко,

вихователь-методист

Підготовка закладу до зимового періоду

О.Оленічева,

завідувач господарством

2

Виконання інструкції з охорони праці

Листопад 2021 року

М.Вороніна,

директор

Психологічний клімат в колективі

І.Анікіна,

практичний психолог

Виконання трудової дисципліни.

М.Вороніна,

директор

3

Аналіз якості освітньої діяльності педагогічного колективу на основі моніторингу якості засвоєння дітьми програмових вимог.

Грудень 2021 року

І.Раскевич,

вихователь-методист

Затвердження графіку щорічних відпусток на 2022 рік

О.Оленічева,

голова ПК

Результати аналізу захворюваності за І півріччя 2021/2022навчального року

Н.Стецюк,

сестра медична старша

4

Спільна робота закладу та сім’ї щодо формування у дошкільників навичок здорового способу життя

Травень 2022 року

І.Раскевич,

вихователь-методист

Підсумки атестації (інформація)

М.Вороніна,

директор

Оздоровлення дітей – завдання спільне. Підготовка до літнього оздоровлення (круглий стіл)

І.Раскевич,

вихователь-методист   


ДОДАТКИ

Додаток 1. Охорона життя і здоров’я дітей.

Додаток 2. Загальні  заходи  для  дітей.

Додаток 3. Інтерактивні   консультації  з  обміну досвідом  роботи педагогів.

Додаток 4. Теми  самоосвіти  педагогів.

Додаток 5. Школа для батьків  «Подаруй радість».

Додаток 6. Медично-профілактичні заходи.

Додаток 7. План  перспективності  і  наступності  в роботі  закладу  і ЗЗСО №55.

Додаток 8. План  роботи в літній  оздоровчий період.

Додаток 9. Робота Центру розвитку дитини.

 

 

 

 

 

 


Додаток 1

Охорона  життя  і  здоров’я  дітей

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Пр.

  Запобігання нещасним випадкам

 1.  

Ознайомити учасників освітнього процесу з нормативними документами щодо охорони життя і здоров’я дошкільників

Вересень 2021 року

О.Оленічева,

завідувач господарством

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Провести інструктажі під час вступу на роботу, на робочому місці, позачергові та цільові інструктажі

Упродовж

2021/2022

н.р.

О.Оленічева,

завідувач господарством

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Надати необхідну методичну    допомогу вихователям щодо      пропаганди здорового способу життя     серед дітей і  батьків

Упродовж

2021/2022

н.р.

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Здійснювати контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників в групах та на ділянках закладу

Упродовж

2021/2022

н.р.

О.Оленічева,

завідувач господарством

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Перевіряти дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, виконання посадових інструкцій

Упродовж

2021/2022

н.р.

О.Оленічева,

завідувач господарством

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Розглядати питання щодо попередження дитячого травматизму в закладі на педагогічних годинах, виробничих нарадах

Упродовж

2021/2022

н.р.

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Провести практичні навчання працівників з цивільного захисту

Травень 2022 рроку

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Провести  інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо безпеки життєдіяльності дітей серед батьків вихованців

Упродовж

2021/2022

н.р.

І.Раскевич,

вихователь-методист, вихователі


Додаток 2

Загальні  заходи  для  дітей

 

Назва заходу

Вид

Група

Дата

Відповідальні

Пр.

Вересень

«День знань»

Музичне

свято

всі групи

01

О.Рилова, К.Хоречко,музичні керівники

«Я здоров’я збережу, сам собі допоможу»

спортивна  розвага

середні

групи

03

С.Іванова,

інструктор з фізкультури

 «Теремок»

Ляльковий  театр

всі групи

10

О.Рилова, К.Хоречко,музичні керівники

«Про здоров’я своє дбай – бігай, повзай і стрибай»

Спортивне  свято

старші групи

17

С.Іванова,

інструктор з фізкультури

«День дошкільника»

Музична

розвага

всі групи

25

О.Рилова, К.Хоречко,музичні керівники

Жовтень

«У пошуках скрині скарбів»

Спортивна  розвага

молодші групи

1

С.Іванова,

інструктор з фізкультури

«Осінній ярмарок»

Музичне

свято

середні

групи

8

О.Рилова, К.Хоречко,музичні керівники

«Рух заради здоров’я»

День здоров’я

всі групи

15

С.Іванова,

інструктор з фізкультури

«Ріпка»

Ляльковий  театр

всі групи

22

О.Рилова, К.Хоречко,музичні керівники

«День гарбуза»

Музичне

свято

старші групи

30

О.Рилова, К.Хоречко,музичні керівники


Листопад

«Веселі змагання»

Спортивна  розвага

всі групи

5

С.Іванова,

інструктор з фізкультури

«Прощання з осінню»

Музична

розвага

старші групи

12

О.Рилова, К.Хоречко,музичні керівники

«По слідам знайомих казок»

Спортивна  розвага

молодші групи

19

С.Іванова,

інструктор з фізкультури

«Коза – дереза»

Ляльковий  театр

всі групи

26

О.Рилова, К.Хоречко,музичні керівники

Грудень

«На зайчикові іменини»

Спортивна  розвага

молодші групи

3

С.Іванова,

інструктор з фізкультури

«Ми веселі козачата»

Спортивна  розвага

середні

групи

10

С.Іванова,

інструктор з фізкультури

«Свято Миколая»

Музичне

свято

старші групи

18

О.Рилова, К.Хоречко,музичні керівники

«Новорічна казка»

Музичне

свято

всі групи

23

О.Рилова, К.Хоречко,музичні керівники


Січень

«Малі Олімпійські ігри»

Спортивна   розвага

молодші групи

5

С.Іванова,

інструктор з фізкультури

«Діти колядують»

Музична

розвага

старші групи

11

О.Рилова, К.Хоречко,музичні керівники

«Здоров’я – це скарб, збережемо його»

День здоров’я

середні

групи

21

С.Іванова,

інструктор з фізкультури

«Пан Коцький»

Ляльковий  театр

всі групи

28

О.Рилова, К.Хоречко,

музичні керівники

Лютий

«Веселі старти»

Спортивна  розвага

середні

групи

4

С.Іванова,

інструктор з фізкультури

«День Святого Валентина»

Музичне

свято

всі групи

12

О.Рилова, К.Хоречко,музичні керівники

«Як малечі треба жити, щоб ніколи не хворіти»

День здоров’я

молодші групи

18

С.Іванова,

інструктор з фізкультури

«Червона шапочка»

ляльковий  театр

всі групи

25

О.Рилова, К.Хоречко,музичні керівники

Березень

«Мамине свято»

Музичне

свято

всі групи

5

О.Рилова, К.Хоречко,музичні керівники

«Садочок і я спортивна сім’я»

спортивна  розвага

середні

групи

11

С.Іванова,

інструктор з фізкультури

«Зустрічаємо весну»

Музична

розвага

старші групи

18

О.Рилова, К.Хоречко,музичні керівники

«У здоровому тілі – здоровий дух»

День здоров’я

молодші групи

25

С.Іванова,

інструктор з фізкультури

Квітень

«Про лінь забудемо – здоровим будемо»

День здоров’я

середні групи

8

С.Іванова,

інструктор з фізкультури

«Колобок»

Ляльковий  театр

всі групи

15

О.Рилова, К.Хоречко,музичні керівники

«Весело гратися разом»

Спортивне   свято

молодші групи

22

С.Іванова,

інструктор з фізкультури

«Свято Великодня»

Музична

розвага

старші групи

29

О.Рилова, К.Хоречко,музичні керівники

Травень

«Вправні та дужі зі святом дружимо»

спортивне свято

середні групи

6

С.Іванова,

інструктор з фізкультури

«Маму дуже я люблю»

музична

розвага

всі групи

14

О.Рилова, К.Хоречко,музичні керівники

«Ігротека лікаря Пігулкіна»

День здоров’я

молодші групи

20

С.Іванова,

інструктор з фізкультури

«До побачення садок»

музичне

свято

старші групи

28

О.Рилова, К.Хоречко,музичні керівники

Червень

білінгвальний табір «Summer kids fest»

Відкриття табору «Summer kids fest»

Family and friends/сім’я та друзі

01

А.Чоловська, керівник гуртка з англійської мови

01-03

It’s me. Parts of my body/це – я! Частини мого тіла

06-10

Colors. Numbers. Animals/ кольори. Лічба. Тварини

13-17

Fruts and vegetables/ фрукти та овочі

20-24

I love summer/я люблю літо

27-30


Додаток  3

 

Інтерактивні   консультації  з  обміну досвідом  роботи педагогів

 

Назва

П. І. П.

Пр

Вища  категорія

 1.  

Впровадження елементів методики Золтана Д'єнєша для набуття математичних навичок у дітей із особливими освітніми потребами

С.Головченко

 1.  

Навчання дошкільників з порушенням мовлення розповіді за картиною

О.Горбенко

 1.  

Чим зайняти дітей під час прогулянки на природі.

Н.Мацієвська

 1.  

Моделювання освітнього, предметно-розвивального середовища закладу в умовах досягнення якості дошкільної освіти

І.Раскевич 

 1.  

Взаємодія вчителя-логопеда, вихователя і батьків запорука успішної корекційної роботи з дітьми  з порушеннями мовлення

В.Капаруліна

 1.  

Використання методу мнемотехніки для підвищення мовленнєвої активності дітей

О.Дуденко

 1.  

Використання концепції сенсорної інтеграції в логопедичній практиці

В.Кочубей

Перша  категорія

 1.  

Сенсорна кімната в умовах компенсуючого закладу

І.Анікіна

 1.  

Дидактичні ігри для розвитку мовлення дошкільнят

Л.Аргунова

 1.  

Використання кінезіологічних вправ у корекційно-розвитковій роботі з дітьми дошкільного віку

К.Базілєва

 1.  

Дидактичні ігри та їх роль у розвитку зв'язного мовлення дітей з вадами мови

С.Кузьменко

 1.  

Розвинена пам'ять – запорука успішного  навчання

Г.Кузьмичова

 1.  

Дидактичні ігри для розвитку мовлення дошкільнят

О.Луц

 1.  

Виховання через художнє слово

Л.Шапар

Друга  категорія

 1.  

Рухова активність дітей протягом дня.

С.Іванова

 1.  

Використання методу SAND-ART на індивідуальних корекційно-розвиткових заняттях

Я.Русу

 1.  

Правильне спілкування: комунікативні здібності дошкільнят.

А.Галега

 1.  

Специфіка організації занять з англійської мови в закладі дошкільної освіти

А.Чоловська

 1.  

Вплив порушення фонематичного слуху на розвиток усного мовлення дітей

О.Мальована

 1.  

Розвиток ігрової діяльності дітей із затримкою психічного розвитку

К.Хоречко

 1.  

Сенсорне виховання дітей  дошкільного віку в побутовій діяльності

Т.Михайлова

Спеціаліст

 1.  

Інтерактивні технології розвитку мовлення дошкільників

Н.Сатіна

 1.  

Форми і зміст взаємодії ЗДО з родинами вихованців

К.Сервуля

 1.  

Екологічне виховання, як інструмент культури спілкування дитини з природою

Н.Мельник 

 1.  

Особливості адаптації дітей раннього віку до умов закладу дошкільної освіти

Ю.Величко

 1.  

Методи і прийоми залучення дітей до хореографії

Л.Луценко

 1.  

Розвиток музичних здібностей шляхом використання елементів інноваційних технологій

О.Рилова

 1.  

Роль художньої літератури у вихованні дітей і розвитку їх мови

Т.Гуричева

 1.  

Використання прийомів мнемотехніки в розвитку зв'язного мовлення дошкільників

Л.Скора

 1.  

Єдність вимог дорослих до дитини – необхідна умова всебічного розвитку і виховання

А.Альошина

 1.  

Значення наочності під час формування пізнавальної активності дошкільників

Л.Шмаркатюк

 

 


Додаток   4

Самоосвіта  педагогів

Назва

П. І. П.

Пр

Вища  категорія

 1.  

Індивідуальна  робота  з  дітьми    дошкільного  віку 

із  затримкою  психічного  розвитку

С.Головченко

 1.  

Сенсорна інтеграція дітей з особливими освітніми потребами

О.Горбенко

 1.  

Використання інноваційних технологій в екологічній освіті дітей дошкільного віку

Н.Мацієвська

 1.  

Раннє виявлення порушення процесу обробки сенсорної інформації для вчасного корекційного втручання

І.Раскевич 

 1.  

Логопедичний масаж у корекційно-розвитковій роботі з дітьми дошкільного віку з тяжкими мовленнєвими порушеннями

В.Капаруліна

 1.  

Використання прийомів мнемотехніки для розвитку зв’язного мовлення дошкільників

О.Дуденко

 1.  

Сенсорна інтеграція дітей з особливими освітніми потребами

В.Кочубей

Перша  категорія

 1.  

Чуттєве пізнання зовнішнього світу – найважливіша ланка в системі пізнавальної діяльності дитини, необхідна передумова інтелектуального розвитку

І.Анікіна

 1.  

Роль сюжетно-рольової гри у розвитку дітей молодшого дошкільного віку

Л.Аргунова

 1.  

Гра, як провідна діяльність дошкільника

С.Кузьменко

 1.  

Формування логічного мислення дитини в сенсорно-пізнавальному просторі

Г.Кузьмичова

 1.  

Розвиток сенсорно-пізнавальних здібностей дітей раннього віку засобами дидактичних ігор  та творчих завдань

О.Луц

 1.  

Кінезіологія, як засіб розвитку мовлення так інтелектуальних здібностей

К.Базілєва

 1.  

Народна казка як вид літературної творчості

Л.Шапар

Друга  категорія

 1.  

Театр фізичного виховання М.М. Єфименка

С.Іванова

 1.  

SAND-ART як нетрадиційний метод в логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку із ЗНМ

Я.Русу

 1.  

Використання здоров'язберігаючих технологій в закладі дошкільної освіти

Т.Михайлова

 1.  

Розвиток зв'язного мовлення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

Є.Голобурда

 1.  

Особливості розвитку  мовлення дитини раннього віку

А.Галега

 1.  

Казкотерапія у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

К.Хоречко

 1.  

Використання інтерактивних форм і методів навчання іноземної мови, як засіб формування комунікативно – компетентної особистості

А.Чоловська

 1.  

Особливості корекційного навчання дітей, які мають фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення

О.Мальована

Спеціаліст

 1.  

Казкотерапія-сучасний метод роботи з дітьми дошкільного віку

Г.Сердюк

 1.  

Розвиток сенсорики та дрібної моторики дітей раннього віку

Ю.Величко

 1.  

Сенсорний розвиток дітей раннього віку

А.Альошина

 1.  

Розвиток хореографічних здібностей у дітей з використанням сучасних методів

Л.Луценко

 1.  

Розвиток музичних здібностей шляхом використання елементів інноваційних технологій

О.Рилова

 1.  

Використання мнемотехнологій для розвитку

та корекції мови дошкільнят

Н.Мельник 

 1.  

Сенсорне виховання дітей раннього віку 

Т. Гуричева

 1.  

Морально-етичне виховання дітей дошкільного віку

Л.Скора

 1.  

Використання системи дидактичних ігор і вправ для сенсорного виховання дітей

Л.Шмаркатюк


Додаток 5

 

Школа для батьків  «Подаруй радість»

 Завдання:

1. Створити сприятливі умови для повноцінного спілкування (обмін думками, досвідом виховання) на заняттях Школи;

2. Підвищувати рівень компетенції батьків у питаннях психолого-педагогічного впливу в процесі розвитку дитини раннього та дошкільного віку.

3. Ознайомити батьків із сучасними освітніми технологіями, які використовуються в освітній роботі з дітьми;

4. Залучити батьків до активної участі в педагогічному процесі закладу;

5.Сформувати у батьків нові навички взаємодії з дитиною.

Зміст заходу

Термін

Відповідальні

Пр

 1.  

1.Ознайомлення із планом Школи для батьків на 2021/2022 навчальний рік (інформація)

«Умови успішної адаптації до закладу» (питання-відповіді)

2.Батькам про фонетико-фонематичний недорозвиток у дітей: попередження та подолання (практикум для батьків)

3. Дидактичні ігри для розвитку мовлення дошкільників

16 верес

ня 2021

І.Анікіна, практичний психолог,

О.Мальована, вчитель-логопед

О.Луц,

вихователь

 1.  

1. Трирічні малюки: щоб криза не була критичною (консультаційно-практичне заняття)

2.Особливості мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ (до батьківського записника)

3. Як привчити малюка прибирати іграшки після завершення гри

21 жовтня

2021

І.Анікіна, практичний психолог,

О.Горбенко, вчитель-логопед О.Дуденко,

вихователь

 1.  

1.Як будувати діалог з дитиною (консультація)

2. формування правильного фізіологічного дихання у дітей з ЗНМ (семінар-практикум для батьків)

3. З дитиною граємо – її розвиваємо: розвиток дрібної моторики дітей за  методикою Марії Монтессорі (майстер- клас для батьків) 

18 листопада

2021

І.Анікіна, практичний психолог,

К.Базілєва, вчитель-логопед  Т.Гуричева,

вихователь

 1.  

1.Забезпечуємо благополуччя дитини, або Усі ми прагнемо любові (консультація)

2.Поширенні помилки батьків які згубно впливають на мовленнєвий розвиток дитини (до батьківського записника)

3. Шкідливі та марні батьківські прийоми (поради батькам)

16 грудня

2021

І.Анікіна, практичний психолог,

Я.Русу,

вчитель-логопед

Т.Михайлова, вихователь

 1.  

1.Первісток та друга дитина в сім’я: чи безумовна любов (аналіз ситуації)

2.Розвиток фонематичного слуху як профілактика порушень звуковимови (практичні поради)

3. Розвиток комунікативних здібностей та виховання етики спілкування у дітей молодшого дошкільного віку (бесіда- диспут)

20 січня

2022

І.Анікіна, практичний психолог,

В.,Капаруліна, вчитель-логопед

Л.Аргунова, вихователь

 1.  

1.Загальна стратегія виховання та розвитку дитини (інформація)

2.Розвиток фонематичних процесів-запорука успішного навчання в школі»  (консультаційно-практичне заняття)

3. Батькам про значення розвитку дрібної моторики (тренінг)

17 лютого

2022

І.Анікіна, практичний психолог,

В.Кочубей, вчитель-логопед

Л.Шапар,

вихователь

 1.  

1.Розвиток вольової поведінки дитини 6 (7)років (консультація)

2.Розвиток дрібної моторики рук у дітей молодшого дошкільного віку (консультаційно-практичне заняття)

3.Значення пальчикової гімнастики (практичні поради)

17 березня

2022

І.Анікіна, практичний психолог,

О.Мальована, вчитель-логопед,

В.,Капаруліна, вчитель-логопед

 1.  

1.Особливості формування соціальної впевненості у дитини (батьківський всеобуч)

2.Виконуємо артикуляційні вправи в поєднання з рухами рук (майстер-клас)

3. Розвиток логічного мислення вдома: на кухні, на прогулянці (практичні поради)

21 квітня

2022

І.Анікіна, практичний психолог,

К.Базілєва, вчитель-логопед

Г.Сердюк, вихователь

 1.  

1. Діагностика готовності дітей до школи (практикум для батьків)

2.Як стимулювати мовленнєвий розвиток дитини (слайдова презентація)

3. Як зробити так, щоб малюк із задоволенням пішов до першого класу? (практичні поради)

19 травня

2022

І.Анікіна, практичний психолог,

Я.Русу,

вчитель-логопед

Г.Кузьмичова,

вихователь


Додаток  6

 

Медично-профілактичні заходи

 

Зміст заходу

Термін

Відпові-

дальні

Пр

Організаційна робота

 1.  

Скласти, затвердити графіки роботи медичних працівників.

До 03 вересня 2021

В.Іванова,

лікар-педіатр

 1.  

Здійснювати огляд дітей, проводити комплексну діагностику критеріїв здоров’я, розвитку дітей

При  прийомі в заклад

В.Іванова,

лікар-педіатр

 1.  

Забезпечувати виконання  вимог  нормативно-законодавчої бази та медичних  рекомендацій щодо збереження здоров'я дітей: Постанови №25 від 21.05.2020р. ,  №50 від 22.08.2020р.  та  №55 від 22.09.2020р. тощо

Упродовж 2021/2022 н.р.

В.Іванова,

лікар-педіатр

Н.Стецюк,

сестра медична старша

 1.  

Забезпечувати  виконання  вимог та рекомендацій щодо  організації  протиепідемічних  заходів  в період карантину в  зв‘язку з короновірусною хворобою.

На період карантину

В.Іванова,

лікар-педіатр

Н.Стецюк,

сестра медична старша

 1.  

Поповнювати медичний кабінет лікарськими засобами та виробами медичного призначення відповідно до переліку рекомендацій МОЗ

За потребою

В.Іванова,

лікар-педіатр

Н.Стецюк,

сестра медична старша

 1.  

Дотримуватись кодексу професійної етики медичного працівника, впроваджувати  в організацію роботи рекомендації фахових  журналів, порталу освітян «Педрада»  

Упродовж 2021/2022 н.р.

В.Іванова,

лікар-педіатр

Н.Стецюк,

сестра медична старша

 1.  

Проводити антропометричні обстеження дітей

Вересень 2021 року, січень, травень

2022 року

Н.Стецюк,

сестра медична старша

 1.  

Складати план роботи медичного кабінету на місяць

25-27-е числа місяця

В.Іванова,

лікар-педіатр

 1.  

Здійснювати медико-педагогічний контроль за організацією фізичного виховання дітей

Упродовж 2021/2022 н.р.

В.Іванова,

лікар-педіатр Н.Стецюк,

сестра медична старша

 1.  

Аналізувати стан захворюваності  дітей та  відвідуваності,  результати  доводити  до  відома  персоналу  на  нарадах  при  директорові

До 30 числа місяця

Н.Стецюк,

сестра медична старша

 1.  

Звітувати по захворюваності і виконанню плану профілактичних щеплень за півріччя, рік

Грудень 2021 р.,

Травень 2022 р.

Н.Стецюк,

сестра медична старша

 1.  

Інформувати адміністрацію закладу про випадки карантинних інфекцій

При виявлені хворого

В.Іванова,

лікар-педіатр

Н.Стецюк,

сестра медична старша

 1.  

Брати участь у педрадах, нарадах, батьківських зборах з питань стану здоров'я вихованців і працівників закладу

За планом

Медичний персонал

 1.  

Здійснювати контроль за проходженням медичного огляду працівників закладу 

Упродовж 2021/2022 н.р.

Н.Стецюк,

сестра медична старша

 1.  

Підготувати медичну документацію до літнього оздоровчого відпочинку

Травень  2022 року

Н.Стецюк,

сестра медична старша

 1.  

Контролювати:

санітарний стан приміщень та території закладу;

повітряно-температурний режим у приміщеннях;

питний режим;

дотримання працівниками закладу правил особистої гігієни

Щоденно

В.Іванова,

лікар-педіатр

Н.Стецюк,

сестра медична старша

Лікувально-профілактична робота

1

Проводити профілактичні огляди, спостереження в період адаптації дітей

Упродовж 2021/2022 н.р.

В.Іванова,

лікар-педіатр

2

Провести аналіз динаміки стану здоров’я дітей після огляду лікарем, довести до відома педагогів про стан здоров’я дітей, групу здоров’я, групу по фізкультурі та заповнити листки здоров’я

До 03 вересня 2021 року

В.Іванова,

лікар-педіатр

3

Надавати медичну допомогу хворим дітям, своєчасно їх ізолювати з груп

За

потреби

В.Іванова,

лікар-педіатр, 

Н.Стецюк, сестра медична старша

4

Обстежувати дітей на педикульоз та коросту

Щотижня 

Н.Стецюк, сестра медична старша

5

Проводити  протирицедивне  лікування диспансерної групи: масаж (загальний, точковий), фізіотерапію  (УВЧ, КУФ, фіто-аромо-, сінглетно-кисневу-  та спелеотерапію, санацію  носа, горла, полоскання ротової порожнини), електросон

За

призна

ченням лікаря

М.Кандала,сестра медична

з масажу, Л.Папіж, сестра медична з фізіотера-певтичних процедур

6

Проводити кварцювання групових кімнат, інших приміщень

За графіком

Н.Стецюк, сестра медична старша

7

Своєчасно проводити процедури,  заняття з антистресової терапії

За вимогою

І.Анікіна, практич-

ний психолог

8

Здійснювати медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей, дотриманням режиму дня

Щомісячно

В.Іванова,

лікар-педіатр, 

Н.Стецюк, сестра медична старша

9

Здійснювати лікарський контроль за навантаженням на заняттях  і гігієнічними умовами проведення освітнього процесу

Щоденно

В.Іванова,

лікар-педіатр, 

Н.Стецюк, сестра медична старша

10

Проводити  обхід вікових груп, перевірку стану здоров'я дітей, контроль за проведенням різних форм загартовуючої роботи з дітьми

Щоденно

В.Іванова,

лікар-педіатр, 

Н.Стецюк, сестра медична старша

11

Проводити роз’яснювальну роботу з персоналом щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби серед персоналу або вихованців

За потребою

В.Іванова,

лікар-педіатр, 

Н.Стецюк, сестра медична старша

12

Контролювати харчування дітей та дотримання методики цього процесу згідно програми  НАССР

Щоденно

В.Іванова,

лікар-педіатр, 

Н.Стецюк, сестра медична старша

Фізкультурно-оздоровча робота

 1.  

Забезпечити дотримання санітарної норми активної рухової діяльності дітей протягом дня

Щоденно 

Вихователі

 1.  

Забезпечити необхідний тренуючий ефект занять з фізичної культури: у приміщенні; на прогулянці

С.Іванова,

інструктор з фізичного виховання

 1.  

Проводити повний обсяг форм фізичного виховання: ранкову гімнастику та гігієнічну гімнастику після сну; фізкультурні хвилинки на заняттях, фізкультпаузи, пішохідні переходи; заняття з фізкультури, застосування елементів корегуючої   гімнастики (килимки здоров’я, масажні килимки, ребристі дошки);

спортивні свята, розваги, змагання

С.Іванова,

інструктор з фізичного виховання,  вихователі

 1.  

Проводити огляд дітей, контролювати дотримання плану оздоровчих медичних заходів

Щомісячно

В.Іванова,

лікар-педіатр

Загартування

 1.  

Створити дітям умови для загартування відповідно до гігієнічних вимог

Щоденно

Вихователі

 1.  

Здійснювати повний комплекс оздоровчо-загартовуючих заходів

Щоденно

Вихователі

 1.  

Проводити загартування повітрям: повітряні ванни, проведення ранкової гімнастики, фізкультурних занять, прогулянок на свіжому повітрі

Щоденно

Вихователі

 1.  

Загартування водою: обливання рук по лікті прохолодною водою, ігри з водою

01.06-31.08 2022 року

Вихователі

 1.  

Проводити ходіння босоніж по теплій підлозі в групі при проведенні ранкової гімнастики, фізкультурних занять, по масажних килимках, ребристих дошках, ходіння босоніж влітку по ґрунту, піску

Щоденно

Вихователі

Протиепідемічна   робота

 1.  

Контролювати  санітарно-гігієнічний  режим, згідно інструкціям зберігання, використання дезінфекційних і миючих засобів

Щоденно

Н.Стецюк, сестра медична старша

 1.  

Проводити протиепідемічні та гартувальні заходи боротьби з коронавірусною хворобою, грипом та  іншими респіраторними захворюваннями

Щоденно

В.Іванова, лікар-педіатр Н.Стецюк, сестра медична старша

 1.  

Контролювати проведення ранкового прийому дітей та здійснення температурного скринінгу протягом дня

Щоденно

В.Іванова,

лікар-педіатр, 

Н.Стецюк, сестра медична старша

 1.  

Контролювати допуск до роботи персоналу тільки після проведення термометрії та за умови наявності засобів індивідуального захисту

Щоденно

В.Іванова,

лікар-педіатр, 

Н.Стецюк, сестра медична старша

 1.  

Контролювати правильність одягання, використання, зняття та утилізацію засобів індивідуального захисту

Упродовж 2021/2022 н.р.

Н.Стецюк, сестра медична старша

 1.  

На час карантину контролювати дотримання дистанції дітей у приміщенні  груп, спалень та на ігрових майданчиках

Щоденно

Н.Стецюк, сестра медична старша

 1.  

Навчати технічний персонал методиці проведення  дезрежиму    

Щоквар-

тально

 1.  

Проводити  аналіз виконання оздоровчо-профілактичних протиепідеміологічних заходів

Щоквар-

тально

В.Іванова,

лікар-педіатр

 1.  

Контролювати дотримання алгоритму у випадку реєстарії захворювання на коронавірусну хворобу серед вихованців та працівників закладу

У разі необхід-

ності

В.Іванова,

лікар-педіатр, 

Н.Стецюк, сестра медична старша

Оздоровча  та  санітарно-гігієнічна робота

 1.  

Контролювати проведення оздоровчої роботи, корекційних і оздоровчих заходів

Щоденно

В.Іванова,

лікар-педіатр

 1.  

Дотримуватися температурного, питного режиму,  полегшеного одягу дітей відповідно до пори року

Щоденно

Вихователі

 1.  

Контролювати:

повітряно-температурний режим, аерацією приміщень;

виконання правил особистої  гігієни  працівниками;

своєчасну зміну одягу, постільної білизни дітей;

проведення  поточних та генеральних прибирань;

прання білизни, миття та дезинфекцію посуду, поверхонь

Щоденно, згідно

графіку

В.Іванова,

лікар-педіатр,

Н.Стецюк, сестра медична старша

Санітарно-просвітницька робота з персоналом

1

Провести лекції та консультації для персоналу за темами:

Гігієнічні вимоги до обладнання та утримання приміщень закладу, повітряно-тепловий, питний режим

Вересень

2021 року

Н.Стецюк, сестра медична старша

2

Яких правил дотримуватись працівникам закладу, аби не інфікуватися COVID -19. що робити працівника, які виявили у вихованця симптоми COVID -19

Жовтень

2021 року

Н.Стецюк, сестра медична старша

3

Поняття про дошкільну гігієну. Вікові анатомо-фізіологічні особливості дітей, їх значення в організації та вихованні дітей

Листопад

2021 року

Н.Стецюк, сестра медична старша

4

Гігієнічне навчання та виховання дітей дошкільного віку. Особиста гігієна персоналу

Грудень

2021 року

Н.Стецюк, сестра медична старша

5

Значення режиму дня в життєдіяльності дитини, гігієнічні вимоги до організації режиму дня

Січень

2022 року

Н.Стецюк, сестра медична старша

6

Комплексна профілактика застудних захворювань в закладі

Лютий

2022 року

Н.Стецюк, сестра медична старша

7

Попередження захворювання на ГКІ, коросту, педикульоз, гельминтози

Березень

2022 року

Н.Стецюк, сестра медична старша

8

Організація загартування дітей в закладі: традиційне та нетрадиційне

Квітень 2022 року

Н.Стецюк, сестра медична старша

9

Комплексна робота з оздоровлення в закладі

Травень

2022 року

Н.Стецюк, сестра медична старша

Санітарно–просвітницька  робота з батьками

Профілактика отруєнь ягодами та грибами

Вересень

2021 року

Н.Стецюк, сестра медична старша

5

Профілактика ГРВІ та грипу

Жовтень

2021 року

Н.Стецюк, сестра медична старша

Корона вірус: все, що потрібно знати про нього

Листопад

2021 року

Н.Стецюк, сестра медична старша

Профілактика дифтерії

Грудень

2021 року

Н.Стецюк, сестра медична старша

Вітряна віспа у дітей: особливості та профілактика

Січень

2022 року

Н.Стецюк, сестра медична старша

Кір: особливості та профілактика

Лютий

2022 року

Н.Стецюк, сестра медична старша

Профілактика ботулізму

Березень

2022 року

Н.Стецюк, сестра медична старша

Вірусний гепатит – хвороба брудних рук

Квітень 2022 року

Н.Стецюк, сестра медична старша

Рото вірусна інфекція: особливості та профілактика

Травень

2022 року

Н.Стецюк, сестра медична старша

Санітарно–просвітницька  робота з дітьми

 1.

Провести гігієнічне навчання з дітьми «Хто з чистотою дружить, той ніколи не тужить»

Жовтень

2021 року

Н.Стецюк, сестра медична старша

 

 

 


 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЗЗСО №55

І – ІІІ ступенів

Херсонської  міської ради

_________ Наталія БІЛЬ

 «02» травня  2020 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Херсонського

ясел-садка  компенсуючого типу -  центру розвитку дитини  №60            

Херсонської  міської ради

__________ Марина ВОРОНІНА 

«02» травня  2020 р.

 

                                              


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 7

Наступність у  роботі  закладу дошкільної освіти

із  закладом загальної середньої освіти №55

  І-ІІІ  ступенів  Херсонської міської ради

Заходи взаємодії

Термін

Відповідальні

Пр

Організаційна   робота

 1.  

Підготувати та затвердити угоду про співпрацю, спільний план  заходів взаємодії закладу та  ЗЗСО №55 на педагогічній раді.

травень

вихователь-методист, завуч ЗЗСО

 1.  

Семінарське заняття для учителів початкових класів «Особливості розвитку дітей старшого дошкільного віку» (Ознайомлення учителів початкових класів з програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку).

жовтень

вихователь-методист, завуч ЗЗСО педагоги

 1.  

Ознайомлення педагогів закладу з вимогами концептуальних засад реформування Нової української школи

жовтень

вихователь-методист, завуч ЗЗСО педагоги

 1.  

Спільне засідання МО вихователів і учителів початкових класів «Забезпечення наступності щодо методів та прийомів роботи з дітьми з розвитку мовлення, сенсорно-пізнавального розвитку, ознайомлення з соціумом, фізичного, естетичного виховання».

листопад

вихователь-методист, завуч ЗЗСО педагоги

 1.  

Психолого-педагогічні основи забезпечення розвиваючого середовища у закладі (професійний діалог «Психолог-педагоги»).

вересень

практичний психолог, педагоги

 1.  

Результативність виконання програмових вимог за півріччя, рік.

січень - квітень

вихователь-методист, завуч ЗЗСО педагоги

 1.  

Взаємовідвідування уроків у 1-х класах вихователями, у старших групах закладу – учителями 4-х класів.

Упродовж року

вихователь-методист, завуч ЗЗСО

 1.  

«Ось і стали ми доросліше на рік». Обговорити підсумки готовності дітей до навчання в закладі загальної середньої освіти на педагогічній раді.

травень

вихователь-методист

Методична   робота

 1.  

Обговорити напрями (плани) роботи з підготовки дітей до навчання в закладі загальної середньої освіти.

вересень

вихователь-методист, завуч ЗЗСО

 1.  

Круглий стіл «Створення умов для успішної адаптації дітей у першому класі».

січень

вихователь-методист, завуч ЗЗСО

 1.  

Провести зі старшими дошкільниками цикл занять «Введення в життя закладу загальної середньої освіти»

квітень

педагоги

Робота з дітьми

 1.  

Проведення для старших дошкільників екскурсій до ЗЗСО №55 «Ми знайомимося» (відвідування шкільного музею, бібліотеки; знайомство з приміщенням школи, з навчальними кабінетами, зі шкільними майстернями, спортивним залом, бібліотекою тощо).

упродовж року

вихователі, вчителі

 1.  

Знайомство дошкільнят з учителями та учнями початкової школи.

вересень

вихователі, вчителі

 1.  

Організувати виставки малюнків дітей старших груп та першокласників «Я мрію вчитися» «Моє рідне місто», поробок до свят Золотої осені, Нового року.

упродовж року

вихователі,

вчителі

 1.  

Організувати зустріч з учнями, випускниками закладу.

жовтень

вихователі,

вчителі

 1.  

Визначити ступінь зрілості вихованців до навчання в ЗЗСО.

травень

вихователь-методист, завуч ЗЗСО, практичний психолог

 1.  

Залучення дітей з особливими освітніми потребами до участі в розважальних, виховних заходах.

упродовж року

вихователь-методист, завуч ЗЗСО

 1.  

Впровадження елементів корекційно-розвиткової роботи у групах, класах, до складу яких входять діти з особливими потребами, у освітній процес.

упродовж року

вихователь-методист, завуч ЗЗСО

Робота з батьками. Співпраця психологічних служб

 1.  

Консультування батьків дітей з особливими освітніми потребами щодо їх адаптації в колективі, соціалізації і мотивації.

упродовж року

педагоги

 1.  

Участь вчителів 4-х класів у батьківських зборах старших груп.

лютий

вихователь-методист, завуч ЗЗСО

 1.  

Анкетування батьків майбутніх першокласників.

лютий

практичний психолог

 1.  

Зустріч вчителя з батьками майбутніх першокласників з метою виявлення загального емоційного фону кожної дитини, здатності спілкуватися з дорослими і однолітками.

жовтень

вихователь-методист, завуч ЗЗСО

 1.  

Взяти на облік дітей, які в 2021 році почнуть навчання в закладі загальної середньої освіти.

серпень

педагоги

 1.  

Участь психолога у батьківських зборах старших груп «Поради практичного психолога щодо підготовки дітей до навчання в школі».

квітень-травень

практичний психолог

 1.  

Складання психолого-педагогічних карт,  соціального паспорту дитини, характеристик дітей старшого віку.

жовтень

практичний психолог

вихователі

 1.  

Організація тематичних бесід «Як підготувати дитину до навчання в школі».

квітень-травень

практичний психолог

Додаток 8


Додаток 8

ПЛАН

проведення літнього оздоровлення дітей

 Завдання на літній оздоровчий період

 1. Створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, що забезпечують охорону життя і здоров'я дітей, попередження захворюваності і травматизму.
 2. Забезпечити умови для направлені на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх етичне виховання, розвиток допитливості і пізнавальної активності, формування культурно-гігієнічних і трудових навичок.
 3. Задовольнити потреби дітей в різних видах діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, мовленнєвої, образотворчої, театралізованої, музичної, трудової.

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Пр

Методична  робота  з  кадрами  

 1.  

Перевести роботу закладу на літній режим.

червень

директор

 

 1.  

Провести педагогічні години:

«Організація роботи з дітьми в літній період»,

«Дитина має бути здоровою»;

«Система загартування дітей в літку»;

«Правильна організація режиму дня – запорука фізичного та психічного здоров’я дитини»;

«Дитячий туризм в літку»

«Створення умов для полегшення адаптації дітей, що поступають у заклад»

07 червня

2022

І.Раскевич, вихователь-методист

 

14 червня

2022

В.Іванова,

Лікар-педіатр

21 червня

2022

Н.Стецюк, сестра медична старша

02 серпня

2022

І.Раскевич, вихователь-методист

09 серпня

2022

Н.Стецюк, сестра медична старша

16 серпня

2022

І.Анікіна, практичний психолог

 1.  

Організувати проведення  свят:

«День  захисту дітей»;

«День  Незалежності України» 

01

червня 2022,

24 серпня 2022

І.Раскевич, вихователь-методист, К.Хоречко,

музичний керівник

 

 1.  

Організувати виставку методичної літератури «Робота в літній оздоровчий період»

16 травня - 31

Серпня

2022 р.

І.Раскевич, вихователь-методист

 

 1.  

Скласти розклад занять, режим дня, план літнього англійського табору  «Summer kids fest»

До 01 червня 2022

І.Раскевич, вихователь-методист

 

 1.  

Спланувати, провести цикл розваг «Райдужне літо».

01-30 червня

2022

І.Раскевич, вихователь-методист

 

 1.  

Провести конкурси: малюнка на асфальті, споруд із піску, ви­робів із природного матеріалу тощо.

01-31

серпня

2022

І.Раскевич, вихователь-методист

 

 1.  

Провести з дітьми всіх вікових груп: тематичні бесіди, екскурсії, дидактичні ігри.

01-30 червня-

01-31 серпня 2022

І.Раскевич, вихователь-методист, вихователі

 

 1.  

Організувати змістову трудову діяльність дітей у природі (експеримен­ти, пошуко­ві ситуації).

01-30 червня-

01-31 серпня 2022

І.Раскевич, вихователь-методист, вихователі

 

 1.  

Зібрати природний матеріал для занять.

01-31 серпня 2022

 

 1.  

Оновити дидактичний матеріал для занять із дітьми.

01-30 червня-

01-31 серпня 2022

вихователі

 

 1.  

Освітню діяльність проводити з дітьми на свіжому повітрі.

01-30 червня-

01-31 серпня 2022

вихователі

 Робота  методичного  кабінету

 1.  

Створювати умови для проведення оздоровчої, освітньої роботи з дітьми в літній період

01-30 червня-

01-31 серпня 2022

М.Вороніна, директор,

І.Раскевич,

вихователь-методист

 

 1.  

Скласти розклад занять та графік організації життєдіяльності дітей на літній оздоровчий період

До 01 червня

2022 року

І.Раскевич,

вихователь-методист

 

Організувати виставку методичної літератури «Робота в літній оздоровчий період»

 

 1.  

Поповнити методичний кабінет наочно-дидактичним матеріалом відповідно до завдань закладу на рік

01.06-31.08 2022 р.

І.Раскевич,

вихователь-методист

 

 1.  

Спланувати, провести цикл музичних, спортивних розваг «Літо-літечко»

01.06-31.08 2022 р.

І.Раскевич,

вихователь-методист

 

 1.  

Проводити конкурси: малюнка на асфальті, споруд із піску, ви­робів із природного матеріалу тощо

01.06-31.08 2022 р.

педагоги

 

 1.  

Підготувати групи до нового навчального року

Серпень 2022 р.

працівники

 

Організаційно-педагогічна  робота

1

Провести конкурси робіт дітей, робіт батьків та дітей «Літо красне і прекрасне»

 

 

01.06-31.08 2022 р.

працівники

 

2

Поповнити інформаційні куточки для батьків матеріалами (оздоровлення, загартування, харчування дітей, профілактики захворювань у літній період)

 

3

Провести консультації для батьків: «Використання природних факторів у оздоровленні малят»;

«Обережно – сонячний удар»;

«Безпека на дорозі»

 

01.06-31.08 2022 р.

Н.Стецюк,

сестра медична старша

 

Медико-оздоровчі  заходи

 1.  

Опрацювати з працівниками пам'ятку:  «Проведення літнього оздоровлення вихованців»

Червень

2022 р.

В.Іванова,

лікар-педіатр

 

 1.  

Контролювати:

дотримання санітарно-гігієнічного  режиму.  

наявність на території отруйних грибів  і рослин, колючих і ріжучих предметів.

проведення загартовуючих  процедур;

перебування дітей на свіжому повітрі;

ранковий прийом, гімнастика на повітрі;

повітряні, водні й сонячні ванни в поєднанні з фізичними вправами, ходіння босоніж;

наявність головних уборів у дітей;

достатню кількість денного сну.

технологію готування їжі й термін реалізації продуктів.

01.06-31.08 2022 р.

В.Іванова,

лікар-педіатр, Н.Стецюк,

сестра медична старша,

І.Раскевич,

вихователь-методист

 

 1.  

Проводити з дітьми фізкультурно-оздоровчі, загартовуючі заходи, музичні та спортивні дозвілля і свята.

С.Іванова,

інструктор з фізичного виховання,

К.Хоречко,

О.Рилова,

музичні керівники

 

Адміністративно-господарча  робота

 1.  

Пофарбувати паркан, обладнання ігрових, спортивного майданчиків.

Липень 2022 р

О.Оленічева,

завідувач господар

ством

 

 1.  

Контролювати технічний стан приміщень, обладнань спортивного та  ігрових майданчиків. 

01.06-31.08

2022 р.

 

 1.  

Забезпечувати систематичне, своєчасне прибирання території, вивезення сміття, не допускати захаращення території.

01.06-31.08 2022 р.

О.Оленічева,

завідувач господар

ством

 

 1.  

Вести облік усіх видів носіїв:  холодної та гарячої води; теплової енергії; електроенергії.

 

 1.  

Підготувати заклад до роботи в  осінньо-зимовий  період.

Серпень 2022 р.

М.Вороніна,директор,

О.Оленічева,

завідувач господар

ством

 

 

Додаток 9

 

Робота Центру розвитку дитини

Зміст роботи

Термін

Відпові-

дальні

Пр.

І

Робота Центру розвитку дитини

1

Організувати роботу центру розвитку дитини.

вересень 

І.Раскевич,

вихователь-методист

Проводити організовану діяльність для дітей раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклад дошкільної освіти.

щоденно

І.Раскевич,

вихователь-методист, педагоги

Продовжити роботу гуртка «English Club» - англійська мова для дітей дошкільного віку.

2 рази  на тиждень

А.Чоловська,

керівник гуртка з англійської мови

Продовжити роботу гуртка «Степ-аеробіка» для середньої та старшої груп.

2 рази на тиждень

С.Іванова,

керівник спортивного

гуртка

Продовжити роботу гуртка «Казкова фізкультура» для всіх дошкільних груп.

2 рази  на тиждень

С.Іванова,

керівник спортивного

гуртка

Продовжити роботу гуртка «Веселий чобіток» для всіх дошкільних груп.

2 рази  на тиждень

Л.Луценко,

керівник хореографічного

гуртка

Продовжити роботу гуртка «Світанок» для всіх вікових груп.

2 рази  на тиждень

Л.Луценко,

керівник

хореографічного гуртка

Школа М. Монтессорі для дітей молодшого дошкільного віку та дітей з особливими потребами;

1 раз на тиждень

І.Анікіна,

практичний психолог

ІІ

Створення сприятливих умов для розвитку та підтримки пізнавальної активності, творчих здібностей та обдарувань у дітей

 1.  

Систематизувати нормативні, інструктивні і навчально-методичні матеріали для роботи з дітьми.

вересень

М.Вороніна,

директор, І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Надавати  необхідну методичну допомогу педагогам, щодо планування, проведення освітнього процесу з дітьми.

постійно

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Стежити за дотриманням техніки безпеки та прищепленням культурно-гігієнічних навичок під час проведення занять в Центрі розвитку дитини.

постійно

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Висвітлювати на педагогічних годинах інформацію про стан роботи в Центрі розвитку дитини.

за

потреби

керівники гуртків, груп,

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Забезпечувати батьків інформацією про діяльність дітей у Центрі розвитку дитини.

постійно

педагоги

IІІ

3абезпечення організаційно-методичного супроводу щодо розвитку здібностей та обдарувань у дітей

 1.  

Контролювати самоосвіту педагогів за напрямами роботи у Центрі розвитку дитини, вивчення психолого-педагогічної, методичної літератури та періодичної преси.

постійно

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Стежити за якістю надання дітям знань та якістю освіти.

постійно

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Організовувати виставки та конкурси дитячих робіт та досягнень.

постійно

педагоги

 1.  

Забезпечити проведення творчих звітів керівників Центру розвитку дитини про результати проведеної роботи.

два рази на рік

І.Раскевич,

вихователь-методист

 1.  

Забезпечити залучення дітей до проведення конкурсів, концертів, спортакіад, виставок тощо.

постійно

педагоги

 1.  

Надавати батькам рекомендації та консультації, проводити психолого-педагогічну просвіту.

постійно

педагоги